Sầu đâu quê ngoại played in guitar maybe one of your liked music. Not only enjoying the music but you can play “Sầu đâu quê ngoại by Cao Nhật Minh” using guitar too. Yes .. this song by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are searching for Sầu đâu quê ngoại guitar chords, you just visit to the right web.

Yups, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play the song.

“Sầu đâu quê ngoại” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Sầu đâu quê ngoại by Cao Nhật Minh Guitar Chords

Hôm nay con về thăm [Em] ngoại
Tay buồng [D] cau tay xách giỏ [Em] trầu
Qua cây cầu tre nhỏ đong [Am] đưa
Đường đê xưa trời nghiêng bóng [D] nắng
Trải nhẹ trên [G] đồng lòng nghe nao [Em] nao.

Bao năm chưa về quê [Em] ngoại
Con đò [D] ngang nay chắc đã [Em] già
Nên không còn ông lão sang [Am] đưa
Bờ sông xưa ngoại hay đứng [D] đón
Con tan trường [G] về mẹ còn chợ [Em] xa.

Kỷ niệm ngày [A] xưa
Bờ lau thưa với rặng trâm [Em] bầu
Mấy cây sầu [A] đâu
Ngoại [Em] thường ra hái [D] lá
Trộn gỏi đắng [G] mà
Nghe [Bm] ngọt lạ bờ [Em] môi.

Giờ ngoại của [A] tôi
Chân run run tóc bạc lưng [Em] còng
Mấy cây sầu [A] đâu đã già xơ xác [D] lá
Ngoại vẫn kiếm [G] tìm
Xin cho [Bm] được sầu [Em] đâu.

Mai đây tôi rời quê [Em] ngoại
Xa dòng [D] sông con nước lớn [Em] ròng
Xa con đường có ngõ thân [Am] quen
Mà thương sao chiều tàn bóng [D] xế
Tuổi ngoại cũng xế [Am] tàn
Biết [Bm] sầu ngày nào [Em] đâu.
—————–

If you wanna learn Cao Nhật Minh Sầu đâu quê ngoại guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Btw, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Simple .. just use search menu in this place, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!