Sao em nỡ ra đi in guitar acoustic version can be one of the good song you loved. Not only enjoying the music but you can play “Sao em nỡ ra đi by ” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that device. But, before that, you need to understand its guitar chords.

When you are looking for Sao em nỡ ra đi guitar chords, you have visit to the perfect web.

Yeah,Ya, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Sao em nỡ ra đi music.

“Sao em nỡ ra đi” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Sao em nỡ ra đi by Guitar Chords

1. [Am] Anh bước đến nhưng sao em vội [Dm] quay lưng bước đi
Để mình [G] anh, lê bước với hình [C] bóng ai kia
Mà [F] sao nỡ cứ vội [Dm] vã bước ra đi
Không thể nhìn anh dù là một lần [E7] cuối

2. Và [Am] anh đã cố giữ chặt [Dm] em trong vòng tay
Để [G] vòng tay ấy sẽ mãi sưởi [C] ấm tâm hồn anh
Nhưng [F] rồi thật khó khi em muốn [Dm] nói xa anh
Bỏ lại [E7] anh nơi đây ôm hết bao [Am] nỗi đắng cay

ĐK: Cứ nói cho anh vì [Dm] sao em lại ra [G] đi
Cứ nói cho anh một [C] câu để anh thôi mong [F] chờ
Đừng bắt anh phải [Dm] cô đơn với những tháng năm [E7] dài
Mình anh lang [G] thang gục đầu trong bóng [E7] tối

Cứ nhớ khi em rời [Dm] xa anh vẫn chờ đợi [G] em
Dẫu biết em không còn [C] yêu anh như ngày [F] nào
Hạnh phúc sao thật mong [Dm] manh khi mỗi [Em] đêm về
Nhớ em [Am] vô cùng.
—————–

If you want to be master of Sao em nỡ ra đi guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just require few adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

For your info, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this web, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!