Sài Gòn vĩnh biệt tình ta played in ukulele might be one of the good music you liked. Not only enjoying the song but you can play “Sài Gòn vĩnh biệt tình ta by ” using ukulele too. Yeah .. this music by can also be played by that device. But, before that, you need to understand its ukulele chords.

Whether you are searching for Sài Gòn vĩnh biệt tình ta ukulele chords, you just visit to the perfect website.

Yes, ukulele is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier ukulele will feel to play the music.

“Sài Gòn vĩnh biệt tình ta” ukulele chords has rhythm and included in “” album.

Sài Gòn vĩnh biệt tình ta by ukulele Chords

1. Chiều Sài [Dm] Gòn người có đi qua
Nhớ chiều [Gm] xưa dáng nhỏ mong [Dm] chờ
Những con [Gm] đường chừ đây cúi [A7] mặt
Mắt nai buồn hồn bỗng bơ [Dm] vơ.

Mưa Sài [Bb] Gòn [C] người có chờ [F] ta
Nhớ chiều [A7] xưa thành phố nhạt [Dm] nhòa
Mưa chậm [Gm] buồn mưa giăng phố [A7] nhỏ
Em lặng nhìn người sắp đi [Dm] xa.

ĐK:
Ôi! Đêm Sài [F] Gòn thành phố giới [C] nghiêm
Nhớ người yêu [F] ta bước nhỏ tìm [Dm] về
Gác nghèo năm [Gm] xưa khung cửa bỏ [C] ngỏ đèn đêm thương [F] nhớ

Ta thương Sài [F] Gòn ngàn kiếp khó [C] phai
Nhớ hàng me [F] nghiêng nắng chiều chạy [Dm] dài
Nghĩa địa riêng [Gm] em âm thầm gục [A7] đầu
Khóc biệt ngày [Dm] vui.

Ta thương Sài [F] Gòn giờ đã đổi [C] tên
Nhớ người thân [F] yêu đã lạc đường [Dm] tìm
Phố buồn xanh [Gm] xao em còn một [C] mình lạc loài chân [F] chim.

Ta thương Sài [F] Gòn trọn kiếp thủy [C] chung
Trách làm chi [F] ai xa mặt chạnh [Dm] lòng
Nỗi buồn cơn [Gm] đau giết mòn tuổi [A7] mộng
Ai buồn gì [Dm] không.

2. Người Sài [Dm] Gòn thường vẫn hay mơ
Cho giờ [Gm] đây giữa cảnh ngục [Dm] tù
Vẫn mơ [Gm] về đường xưa lối [A7] cũ
Vẫn mơ về ngày tháng xa [Dm] xưa

Từ ngục [Bb] tù [C] người viết bài [F] ca
Khiến người [A7] đi mắt lệ nhạt [Dm] nhòa
Cung điệu [Gm] buồn chừng như nức [A7] nở
Ôi! Sài Gòn, vĩnh biệt tình [Dm] ta.
—————–

If you want to learn Sài Gòn vĩnh biệt tình ta ukulele chords, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord. These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

By the way, you may also search for another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords in this web.
Looking for another ukulele chords? Simple .. just click search menu in this place, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!