Sài gòn em nhớ ai in guitar acoustic version may be one of your liked music. Not only enjoying the music but you can play “Sài gòn em nhớ ai by Minh Vy” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

Whether you are looking for Sài gòn em nhớ ai guitar chords, you just come to the right place.

Yeah,Ya, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play that song.

“Sài gòn em nhớ ai” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Sài gòn em nhớ ai by Minh Vy Guitar Chords

1. [Em] Anh ở đô [A] thành về thăm sông nước miền [Em] Tây
Em ở sông [A] Tiền đò ngang đưa khách sang [Em] sông
Bỡ ngỡ mà [Am] sao nghe mà thương tiếng nói ai làm [G] quen
Anh qua bến [C] phà em xuôi mái trèo sao xuyến [B7] con tim

2. Anh ở đô [A] thành làm quen cô gái Tiền [Em] Giang
Em ở thôn [A] quê làm thinh biết nói chi [Em] đâu
Mới đó mà [Am] sao khen người ta duyên dáng dễ [G] thương
Anh hai muốn [C] gì anh hai hãy [Bm] về xin mẹ cầu [Em] hôn

ĐK: Người về chốn [G] nao Sài Gòn nhớ [C] ai
Sài Gòn có [Am] anh đang cùng ai duyên mới [G] xa sôi
Sài Gòn đắm [D] hoa tình nào nhớ [C] thương
Để em một [Am] mình chờ anh câu hát trăm [Em] năm
—————–

If you want to learn Minh Vy Sài gòn em nhớ ai guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

By the way, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this site.
Searching for another guitar chords? Easy .. just click search menu in this site, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!