Sài Gòn đang bước vào mùa xuân in guitar acoustic version may be one of your loved song. Not only enjoying the song but you can play “Sài Gòn đang bước vào mùa xuân by Đoàn Vịnh” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Sài Gòn đang bước vào mùa xuân guitar chords, you have come to the right place.

Yeah,Ya, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play the music.

“Sài Gòn đang bước vào mùa xuân” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Sài Gòn đang bước vào mùa xuân by Đoàn Vịnh Guitar Chords

1. Xuân đến bên [F] tôi trên đất Sài [C] Gòn
Chiều nay buông [Dm] nắng mai đào khoe [Bb] sắc
Bên em ta [C] dắt nhau đi trên [G] đường
Lòng vui xao [C] xuyến
Sài Gòn [F] đang bước vào mùa [C] xuân

2. Em có thấy [F] không mùa xuân đã [C] đến
Trên quê hương [Dm] mình thành phố ngàn [C] hoa
Bên nhau ta [Dm] hát khúc ca yêu [G] đời
Chào mừng mùa [Am] xuân
Sài Gòn thành [Dm] phố Hồ Chí [C] Minh

ĐK: Sài Gòn của [F] tôi, Sài Gòn của [Dm] em
Sài Gòn của [Am] em, Sài Gòn của [F] tôi
Sài Gòn là [C] của tất cả chúng [F] ta

3. Còn nhớ xuân [Dm] xưa Sài Gòn đau [Bb] thương
Nam Bắc chia [Gm] lìa đào mai thương [F] nhớ
Vậy mà hôm nay Sài Gòn tỏa [Am] sáng như những [F] vì sao [C]
Sài Gòn [F] đang bước [C] vào mùa [F] xuân.
—————–

If you want to be master of Đoàn Vịnh Sài Gòn đang bước vào mùa xuân guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only require few adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Fyi, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just click search button in this place, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!