Sài Gòn còn mãi trong tôi played in guitar maybe one of the best song you loved. Not only enjoying the music but you can play “Sài Gòn còn mãi trong tôi by Lê Dinh” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Sài Gòn còn mãi trong tôi guitar chords, you’ve come to the right page.

Yups, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Sài Gòn còn mãi trong tôi music.

“Sài Gòn còn mãi trong tôi” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Sài Gòn còn mãi trong tôi by Lê Dinh Guitar Chords

1. Bốn mươi năm tròn tôi xa Sài [C] Gòn [Am]
Buồn nhắc kỷ [Em] niệm khi rời cố [G] hương [Dm]
Giờ luống tuổi đời sao thương [F] quá
Thương Sài [Em] Gòn công viên băng [G] đá
Thương Sài Gòn phố xá nên [Am] thơ.

2. Nhớ ôi vô [F] cùng thương [G] ôi lạ [C] lùng [Am]
Chiều bến Bạch [Em] Đằng mưa phùn ướt [G] vai [Dm]
Lòng ngỡ ngày về không xa [F] lắm
Hôn vội [Em] vàng lên đôi môi [G] thắm
Nhưng nào [G7] ngờ đã bốn mươi [C] năm.

ĐK:
Sài Gòn của [Am] tôi còn đâu má thắm môi [C] mềm
Còn [Dm] đâu giọng hát êm [Em] êm ấm[Am] lòng khi phố lên [Em] đèn
Thương nhớ ngày [Dm] qua thương tà áo trắng bay [Em] bay
Những [G] chiều dạo phố cùng ai thương làn [G7] tóc thương bờ [C] vai.

3. Bốn mươi năm trường không quên ngày [C] buồn [Am]
Chỉ biết ngậm [Em] ngùi cho mệnh nước [G] non [Dm]
Còn đó Sài Gòn luôn yêu [F] dấu
Thương Sài [Em] Gòn như thương xương [G] máu
Mong Sài [G7] Gòn đừng ngủ quá [C] lâu.
—————–

If you wanna be master of Lê Dinh Sài Gòn còn mãi trong tôi guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just require few adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

For your info, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this page, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!