Ru anh played in ukulele can be one of the best song you liked. Not only enjoying the song but you can play “Ru anh by Dzoãn Bình” using ukulele too. Yup .. this music by can also be played by that instrument. But, first thing, you must know its ukulele chords.

When you are looking for Ru anh ukulele chords, you have come to the best site.

Yeah,Ya, ukulele is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple ukulele will feel to play that music.

“Ru anh” ukulele chords has Rhumba rhythm and included in “” album.

Ru anh by Dzoãn Bình ukulele Chords

Mẹ ru [Am] anh thuở còn [D] thơ
Lời xa [F] xưa [Em] anh giờ ru [Am] em
Gió [Em] nồm rồi gió lại [Am] hanh
Bể [C] dâu thì [D] đành bể [E7] dâu.

[Am] Thuyền ai phiêu [G] bạt [Am] ví dầu ầu [Em] ơ
[F] Thuyền ai phiêu [G] bạt [Em] chờ mãi tìm [Am] nhau
[Am] Em ở nơi [G] nào [Am] đây là quê [Em] hương
[F] Vòng đôi tay [G] mãi [Em] vỗ về đời [Am] em.

Ầu [A] ơ em ngủ đi [Bm] em, em ngủ đi [A] em
Kìa con cò [F] trắng con cò [E7] trắng một mình lội [A] sông.
Ru em trăm [F#m] nhớ trăm nhớ ngày [Bm] trông
Mà em rất [D] thật trong vòng tay [E7] thôi
Ầu [A] ơ chín bỏ làm [F#m] mười
Em bỏ anh [E7] biết ai người ru [A] em.
—————–

If you want to study Dzoãn Bình Ru anh ukulele chords, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord. These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Btw, you may also search for another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.
Want to play another ukulele chords? Easy .. just use search button in this page, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!