Rồi Cũng Sẽ Quên Được Nhau Thôi played in guitar may be one of your liked music. Not only hearing the music but you can play “Rồi Cũng Sẽ Quên Được Nhau Thôi by Nhất Trung” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

If you are looking for Rồi Cũng Sẽ Quên Được Nhau Thôi guitar chords, you already come to the perfect site.

Yeah,Ya, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play the music.

“Rồi Cũng Sẽ Quên Được Nhau Thôi” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Rồi Cũng Sẽ Quên Được Nhau Thôi by Nhất Trung Guitar Chords

[Am]Khi em yêu anh, em đâu biết [G]trước một ngày
Một [F]ngày tình yêu sẽ [C]thế này.
Làm [Dm]sao mà anh biết [G]trước bây giờ
Tại [F]sao ta không còn yêu [E7]nhau?
 
[Am]Khi em yêu anh anh đâu nói [G]trước một ngày
Một [F]ngày làm em quá [C]đau buồn.
Đừng [Dm]tưởng rằng chỉ một [Am]mình em phải đau
Còn anh [F]đây không đau chút [E7]nào sao?
 
Có biết [Dm]em đau rất đau nhưng [Am]anh cũng rất đau.
Thật [G]lòng em không muốn mất [C]anh đâu người ơi.
Nỗi [Dm]đau rồi sẽ qua rồi [Am]sẽ đến một ngày
Một ngày [F]kia em sẽ quên được [E7]anh.
 
Một ngày rồi [Am]cũng sẽ quên đi khi không còn [Dm]có anh kề bên.
Một ngày rồi [G]cũng sẽ quên đi khi em đã [C]không còn yêu anh.
Giờ người lại [F]nỡ nói thế sao đến khi tình [Bm7b5]yêu ta đã trao
Chẳng lẽ [E7]anh xem như trò chơi.
 
Cuộc tình nào [Am]cũng có cay đắng biết yêu phải [Dm]biết trước đắng cay.
Cuộc tình nào [G]cũng sẽ tan vỡ với ai rồi [C]cũng sẽ vỡ tan.
Giờ anh đã [F]không còn yêu em biết phải làm [Dm]sao đây hỡi em.
Có lẽ từ[F] đây em không dám yêu một [E7]ai, yêu quá [Am]thật lòng
—————–

If you wanna learn Nhất Trung Rồi Cũng Sẽ Quên Được Nhau Thôi guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just lack few adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

For your info, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Searching for another guitar chords? Easy .. just click search button in this place, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!