Rồi anh cũng ra đi played in guitar maybe one of your favourite music. Not only enjoying the music but you can play “Rồi anh cũng ra đi by ” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

When you are looking for Rồi anh cũng ra đi guitar chords, you already come to the right website.

Yups, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play Rồi anh cũng ra đi song.

“Rồi anh cũng ra đi” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Rồi anh cũng ra đi by Guitar Chords

1. Rồi anh cũng [Am] ra đi bỏ lại em cô đơn [Dm] một mình
Rồi anh cũng [G] ra đi bỏ lại đây một trời nhung [C] nhớ
Chiều hoàng hôn chiết [A] bóng lặng lẽ mỗi mình [Dm] em
Trên con [B7] đường xa mờ mong bóng [E7] anh

2. Rồi ta cũng chia [Am] tay chuyện yêu đương như cơn [Dm] mộng dài
Vầng trăng cũ năm [G] xưa chợt một hôm nghe buồn tê [C] tái
Lòng người như lá [A] úa rớt rơi trong chiều [Dm] thu
Anh đi [B7] rồi em [E7] chết trong [Am] âm thầm

ĐK: [Am] Trái tim dại khờ ngày xưa dâng [A] hiến chỉ vì [Dm] anh
[G] Trái tim bây giờ từng đêm tan nát cũng vì [C] anh
[Am] Mất anh đêm này, [Dm] mất anh trong [B7] đời
Bởi vì [E7] đâu người hỡi, người hỡi

[Am] Trái tim khô cằn nằm im băng [A] giá suốt mùa [Dm] đông
[G] Trái tim hao gầy tìm đâu giây phút sống bình [C] yên
[Am] Mất nhau trong đời, [Dm] nỗi đau rã [B7] rời
Có nào [E7] hay, người hỡi, người hỡi khi giã [Am] từ
—————–

If you want to be master of Rồi anh cũng ra đi guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

By the way, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search button in this site, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!