Rock Xuyên Màn Đêm played in guitar can be one of your favourite music. Not only enjoying the song but you can play “Rock Xuyên Màn Đêm by Trần Lập” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are searching for Rock Xuyên Màn Đêm guitar chords, you have visit to the perfect site.

Yeah,Ya, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play the song.

“Rock Xuyên Màn Đêm” guitar chords has Rock rhythm and included in “” album.

Rock Xuyên Màn Đêm by Trần Lập Guitar Chords

[Am]Nhớ lúc bé thơ [F]bao dại khờ
[G]Tôi hay nhát gan sợ [Am]trời đêm tối
[Am]Sống yếu đuối hơn [F]bao bạn bè
[G]Tôi hay âu lo không tự [A]tin [G] [F] [E]
 
[Am]Cha tôi khuyên rằng: “[G]Này! Chàng trai…
[B]Hãy xứng đáng là [C]người đàn ông
[Am]Hãy vững sống và [G]thật
hiên ngang, một [G]tính cách Rock…”
[C]Rock [B]xuyên [G]màn [A]đêm
[C]Rock [B]xuyên [G]màn [A]đêm
 
[Am]Lúc cất bước trên [F]con đường đời
[G]Tôi khắc sâu lời [Am]cha năm ấy
[Am]Biết đứng vững trên [F]đôi chân mình
[G]Luôn hiên ngang và tự [A]tin [G] [F] [E]
 
[Am]Biết thắp sáng ngọn [G]lửa trong tim
[B]Xua tan cho bóng [C]tối lùi xa
[Am]Sống xứng đáng là [G]người đàn
ông, một [G]tính cách Rock…
[C]Rock [B]xuyên [G]màn [A]đêm
[C]Rock [B]xuyên [G]màn [A]đêm
 
[Am]Dù cuộc đời dẫu còn [F]nhiều sóng gió
Và [G]con tim tôi có nhiều [Am]khi yếu mềm
[Am]Dù cuộc đời dẫu còn [F]nhiều sóng gió
[G]Tôi vẫn tin mình đứng [E7]vững [E7] [E7]
Không gục [E7]ngã [E7]
 
[Am]Biết thắp sáng ngọn [G]lửa trong tim
[B]Xua tan cho bóng [C]tối lùi xa
[Am]Sống xứng đáng là [G]người đàn
ông, một [G]tính cách Rock…
[C]Rock [B]xuyên [G]màn [A]đêm
[C]Rock [B]xuyên [G]màn [A]đêm
[C]Rock [B]xuyên [G]màn [A]đêm
[C]Rock [B]xuyên [G]màn [A]đêm
—————–

If you wanna be master of Trần Lập Rock Xuyên Màn Đêm guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

For your info, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Simple .. just click search menu in this place, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!