Quên người đã quá yêu in guitar acoustic version can be one of your loved song. Not only enjoying the music but you can play “Quên người đã quá yêu by DC Tâm” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

When you are searching for Quên người đã quá yêu guitar chords, you have visit to the perfect place.

Yups, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play that song.

“Quên người đã quá yêu” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Quên người đã quá yêu by DC Tâm Guitar Chords

Vòng hợp âm: [C] [D] [Bm] [Em]

[C] Đã quá xa [D] vời con đường anh [Bm] đi
Giờ đây đã vắng [Em] bóng một người
Mình anh [C] bước, anh bước trên cô [D] đơn
Từng giọt nước [Bm] mắt cứ rơi bao [Em] ngày.

Chỉ muốn nói [C] yêu lắm, yêu em yêu nhiều [D] lắm
Nhưng anh không thể giữ được [Bm] hết tất cả yêu thương như ngày [Em] xưa
Dấu biết em [C] xa lắm, xa em xa nhiều [D] lắm xa anh trọn kiếp
Bởi vì [Bm] hai chúng ta không thuộc về [Em] nhau.

ĐK:
Anh muốn xoá đi [C] hết tất cả kỷ niệm [D] buồn trong anh
Mặc dù em [Bm] ơi anh đang chơi vơi giữa dòng [Em] đời
Vì cứ nhớ mãi một [C] người đã quá xa [D] vời
Yêu thêm cho con tim [Bm] anh trở nên lạc [Em] lối.

Anh muốn xoá [C] hết tất cả bao hy [D] vọng trong anh
Mặc dù con [Bm] tim anh đang trở nên rất rối [Em] bời
Vì phải cố quên một [C] người đã quá yêu [D] rồi
Nhưng em [Bm] ơi anh không tìm ra [Em] lối.
—————–

If you want to learn DC Tâm Quên người đã quá yêu guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

For your info, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Easy .. just use search button in this place, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!