Quê tôi in guitar acoustic version maybe one of your liked song. Not only enjoying the music but you can play “Quê tôi by Minh Vy” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

If you are searching for Quê tôi guitar chords, you’ve visit to the best site.

Yeah,Ya, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play Quê tôi song.

“Quê tôi” guitar chords has Slow Rock rhythm and included in “” album.

Quê tôi by Minh Vy Guitar Chords

Quê [Am] tôi đồng xanh lúa [C] thơm nghe mà [Dm] thương thiết tha câu [Am] hò
Quê tôi cạnh bên nhánh [C] sông ven bờ [Dm] lau tiếng nhịp chèo [C] khua
Quê [Em] tôi giờ đang rất vui hôm [F] nay nắng xuân đang [C] về
Quê [Dm] tôi mẹ trông bóng con nơi phương [Am] trời xa

Thương [Am] con ngày đêm gió [C] sương trên bờ [Dm] vai gánh bao nhọc [Am] nhằn
Thương con mẹ đưa tiễn [C] con cho ngày [Dm] mai ấm êm cuộc [C] sống
Quê [Em] tôi giờ đang rất vui hôm [F] nay nắng xuân đang [C] về
Rưng [Dm] rưng mà nước mắt rơi bên hiên [Am] chiều nay

Quê hương mình [Am] đây nắng xuân đang về
Bên hiên chiều [F] nay có ai đang [C] chờ
Thương con mẹ [Dm] tôi đón xuân lặng [Em] lẽ
Nơi phương trời [G] xa có nghe [C] tiếng mẹ [E7]

Quê hương mình [Am] đang múa lân múa rồng
Khoang khoang hò [F] khoang tiếng ai reo [C] hò
Đông vui làm [Dm] sao khắp nơi rộn [Em] rã
Quê hương giờ [G] đây mẹ vẫn [Am] cô đơn
—————–

If you wanna learn Minh Vy Quê tôi guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Btw, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this web, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!