Quê mẹ played in guitar might be one of your loved song. Not only enjoying the music but you can play “Quê mẹ by Thu Hồ” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Quê mẹ guitar chords, you already come to the perfect website.

Yeah,Ya, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play that song.

“Quê mẹ” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Quê mẹ by Thu Hồ Guitar Chords

Đêm khuya trăng [Am] mơ mắt trông [F] về trong cõi xa [Am] mờ
Nơi xa xăm [Dm] kia tôi say [Em] nhìn quê cũ dấu [Am] yêu
Ôi tình quê [F] hương nơi chốn [G] xưa có bà mẹ [C] hiền
Tóc màu hoa [Am] bạc chiều chiều [E7] mắt hoen lệ vì [Am] con

Ra [F] đi con dâng đời cho gió [Am] mưa
Quê [C] người ngồi [F] nhớ đến ngày vui [Em] qua
Gió [Am] chiều thường [G] nhắc khúc ca biệt [C] ly
Cố [Em] nhìn quê [E7] cũ lẩn trong sương [Am] mờ

Mẹ [F] ơi ra đi đời con xá [Am] chi
Mơ [C] ngày ngồi [F] dưới ánh đèn lâm [Em] ly
Bên [Am] mẹ thường [G] hát khúc ca ngày [C] đi
Ai [Em] ngờ rồi [E7] cũng đến khúc phân [Am] ly

Mẹ [F] ơi, Mẹ [C] ơi, Mẹ [Dm] ơi, Mẹ [A] ơi
—————–

If you want to be master of Thu Hồ Quê mẹ guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

By the way, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this page, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!