Quăng tao cái xô in guitar acoustic version can be one of your loved song. Not only enjoying the music but you can play “Quăng tao cái xô by ” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

Whether you are looking for Quăng tao cái xô guitar chords, you just come to the best page.

Yes, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play Quăng tao cái xô music.

“Quăng tao cái xô” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Quăng tao cái xô by Guitar Chords

Tao [Dm] mới ở trên bản, ở trên [Gm] bản tao xuống phố
Xuống [Bb] phố để làm tỷ phú chứ ở trên [Am] rừng sẽ thành con thú
Vì dưới [Dm] này tao cũng nghe nói có rất nhiều [Gm] thằng làm tỷ phú
Nên vì [Bb] thế nhà tao đã bán đi hai con [Am] trâu để tao xuống phố

Lỷ yên [Dm] tâm không có lỗ, [Gm] đã tìm đúng chỗ
Thằng cu [Bb] này nó làm ở đây chưa đầy một [Am] tháng nó có ôtô
Công việc [Dm] chỉ là xách cái xô rồi đến cuối [Gm] tháng mình lĩnh EURO
A [Bb] Nam yên tâm đi,lỷ sẽ [Am] có xe camry

Rồi lỷ [Dm] sẽ được đến một nơi không phải làm [Gm] gì chỉ ăn với chơi
Sao mày [Bb] nói đến đây chỉ [Am] ăn và đếm tiền?
Tại lỷ [Dm] ngu chứ làm gì có việc chi chỉ [Gm] ăn và đếm tiền?
[Bb] Ô giàng ơi bị [Am] khựa lừa rồi mà

[Dm] Nào nào mình cùng lại [Gm] đây bên nhau
[Bb] Xách xô vác xi ta cùng [Am] xây nhà lầu
[Dm] Nào nào thằng này lại [Gm] đây nhanh lên
[Bb] Chưa xong tối nay ngổ cho [Am] lỷ ngủ gầm cầu

[Dm] Quăng tao cái xô, [Gm] quăng tao cái xô,
[Bb] Quăng tao cái xô ta đi [Am] làm phụ hồ
[Dm] Quăng tao cái xô, [Gm] quăng tao cái xô
[Bb] Quăng tao cái xô ta đi [Am] làm phụ hồ

[Dm] Cuộc đời ta giờ đây chỉ toàn là [Gm] sắt với xi
[Bb] Cũng vì xưa chẳng lo học chỉ là [Am] chỉ thích chơi
[Dm] Xách là xách là xách là [Gm] gãy hết lưng
[Bb] Thôi làm đi còn dám lên tiếng thì [Am] ngộ đập vỡ đầu

[Dm] Làm phụ hồ chẳng có mấy [Gm] khi được sướng đâu
[Bb] Làm phụ hồ giờ mấy anh [Am] em mình giống nhau
[Dm] Thôi chờ đến cuối tháng anh [Gm] em mình lĩnh lương
[Bb] Đến ngày lương chắc chắn anh [Am] em mình xõa luôn

[Dm] Hôm nay là mùng mấy sao [Gm] chưa được lĩnh lương?
[Bb] Thân xác khô gầy héo chỉ [Am] da bọc lấy xương
[Dm] Bao anh em gần chết sao [Gm] ông chẳng thấy thương?
Này [Bb] mấy thằng danh còn chưa làm xong đòi [Am] lương làm chi? Mau cút đi

[Dm] Nào nào mình cùng lại [Gm] đây bên nhau
[Bb] Xách xô vác xi ta cùng [Am] xây nhà lầu
[Dm] Nào nào thằng này lại [Gm] đây nhanh lên
[Bb] Chưa xong tối nay ngô cho [Am] lỷ ngủ gầm cầu

[Dm] Quăng tao cái xô, [Gm] quăng tao cái xô
[Bb] Quăng tao cái xô ta đi [Am] làm phụ hồ
[Dm] Quăng tao cái bay, [Gm] quăng ít xi
[Bb] Quăng tao cái xô tao đi [Am] làm phụ hồ

[Dm] Ta lại bên nhau, [Gm] xách xô vác xi
[Bb] Mong sao cho ngày mai có [Am] lương gửi về nhà
Cuộc [Dm] đời như rứa khi [Gm] mô thì mới đủ
Làm quần [Bb] quật không thiếu việc gì, cuối tháng lĩnh [Am] lương được mấy củ

Bao năm [Dm] trời tán gái, làm [Gm] quen lúc mấy chục em
Vậy [Bb] mà thấy mình xách xô nó [Am] đếch chịu quen
Nhìn người như [Dm] thế sao dám làm quen? Tiền thì không [Gm] có mà cũng đòi quen.
Thôi cầm [Bb] lấy mà đi ăn xôi, đừng có đứng [Am] đó mà nói lôi thôi

[Dm] Ô hay con này láo, dám [Gm] khinh thường các anh
[Bb] Thôi thôi anh bình tĩnh, bỏ [Am] qua thì tốt hơn
[Dm] Nhưng mà con này láo dám [Gm] khinh thường chúng tao
Này [Bb] anh em ơi quan tâm làm chi, bọn [Am] gái giờ đây chỉ thích tiền

[Dm] Nào nào mình cùng lại [Gm] đây bên nhau
[Bb] Xách xô vác xi ta cùng [Am] xây nhà lầu
[Dm] Nào nào mình cùng lại [Gm] đây bên nhau
[Bb] Mong cho đến tết lĩnh [Am] lương gửi về nhà

• [Dm] Qua 30 shine, [Gm] qua 30 shine
[Bb] Tóc tai vuốt keo ta đẹp [Am] zai lồng lộn.
[Dm] Nhìn vào anh này, [Gm] em đã thấy chưa
[Bb] Khi xưa cứ kiêu bây giờ [Am] tao cũng chẳng thèm.

—–
Chế theo bài Quăng tao cái boong – Huỳnh James
—————–

If you want to be master of Quăng tao cái xô guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Btw, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Searching for another guitar chords? Easy .. just click search button in this site, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!