Quà cưới cho em played in guitar can be one of your liked music. Not only enjoying the music but you can play “Quà cưới cho em by Tuấn Hải” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

If you are looking for Quà cưới cho em guitar chords, you just visit to the perfect place.

Yups, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Quà cưới cho em music.

“Quà cưới cho em” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Quà cưới cho em by Tuấn Hải Guitar Chords

1. Dẫu biết anh không [C] giàu, [Am] hỏi rằng em có thương [F] nhiều?
Đây ân tình không [C] thiếu, [Am] chỉ dành riêng cho người [G] yêu

2.Đã biết lính hay đa [C] tình, [Am] làm sao yêu có riêng [F] mình
Đôi khi buồn em [C] trách, [G] mà đâu anh có vô [C] tình

ĐK: Thương anh em [F] ơi xin chớ nghi vu vơ, người lính không bao giờ thờ [G] ơ
Tuy nhiên yêu [Dm] em tình riêng xin hẹn [G] đến ngày nao tan cuộc chiến cùng nhau âu yếm.

3. Lắm lúc nhớ em vô [C] vàn, [Am] rồi lòng thầm ước mơ [F] rằng
Anh mang về chiến [C] thắng [G] dành làm quà cưới cho [C] em

___________________

1. Dẫu biết anh không [C] giàu, [Am] mà sao em vẫn thương [F] nhiều
Đây ân tình thì không [C] thiếu, [Am] chỉ dành riêng cho người [G] yêu

2. Vẫn biết lính hay đa [C] tình, [Am] nào đâu yêu có riêng [F] mình
Đôi khi giận hờn em [C] trách [G] mà sao anh quá vô [C] tình

ĐK: Khi em yêu [F] anh chỉ muốn anh yêu em đừng sớt chia cho ai tình [G] ta
Trong thâm tâm [Dm] em nào đâu có mộng [G] lớn, chỉ mong ta được sống gần nhau mãi mãi

3. Nhớ, nhớ anh vô [C] vàn [Am] lòng em luôn ước mong [F] rằng
Tim anh là nguồn thương [C] mến, [G] dành làm quà cưới cho [C] em
—————–

If you wanna be master of Tuấn Hải Quà cưới cho em guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

For your info, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Easy .. just click search button in this site, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!