Phương xa played in guitar might be one of your liked music. Not only hearing the music but you can play “Phương xa by ” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that device. But, before that, you need to understand its guitar chords.

When you are searching for Phương xa guitar chords, you just come to the best web site.

Yes, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play that song.

“Phương xa” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Phương xa by Guitar Chords

[Em][D][C][G][Am][Em][Am][B7]

[Em] Dường như ta chẳng đi chung [D] con đường [C] mình [D] đã ước [G] thề
[Em] Dường như hai trái tim đang [D] khóc thầm [C] vì chẳng thể bên [D] nhau trọn [Em] đời
[Am] Sao ta chẳng thể [B] gần nhau [Em] Sao anh chẳng nói [C#m] một lời
Vì em [Am] đã nhiều lần dây [D] dứt trái tim [B] mình

Vì cớ sao [Em] ta chữ duyên phai [D] tàn , vì cớ sao [C] ta không [D] thể bên [G] nhau
Một thứ hy [Am] sinh anh nở sao phụ [Em] lòng [Am] cho em khóc nhiều [B] đêm
Người hiểu cho [Em] anh số duyên an [D] bài lòng rất yêu [C] em nhưng [D] chẳng thể [G] nói
Dù vận biết [Am] anh đang khổ tâm hơn [Em] nhiều
[Am] sao nước mắt cứ [B] rơi vì nhớ thương [Em] nhau

[Em] Mùa thu rơi cánh hoa như [D] điêu tàn [C] lòng [D] nhớ em [G] nhiều
[Em] Vầng trăng đã khuyết đi một [D] mối tình [C] tưởng như sẽ bên [D] nhau ngàn [Em] năm
[Am] Anh đây không biết làm [B] sao [Em] em cũng chẳng nói [C#m] lên lời
Giờ chẳng [C] biết phải làm gì [G] cho hết đau [B] lòng

Vì cớ sao [Em] ta chữ duyên phai [D] tàn , vì cớ sao [C] ta không [D] thể bên [G] nhau
Một thứ hy [Am] sinh anh nở sao phụ [Em] lòng [Am] cho em khóc nhiều [B] đêm
Người hiểu cho [Em] anh số duyên an [D] bài lòng rất yêu [C] em nhưng [D] chẳng thể [G] nói
Dù vận biết [Am] anh đang khổ tâm hơn [Em] nhiều [Am] sao nước mắt cứ [B] rơi

Vì cớ sao [Em] ta chữ duyên phai [D] tàn , vì cớ sao [C] ta không [D] thể bên [G] nhau
Một thứ hy [Am] sinh anh nở sao phụ [Em] lòng [Am] cho em khóc nhiều [B] đêm
Người hiểu cho [Em] anh số duyên an [D] bài lòng rất yêu [C] em nhưng [D] chẳng thể [G] nói
Dù vận biết [Am] anh đang khổ tâm hơn [Em] nhiều [Am] sao nước mắt cứ [B] rơi vì nhớ thương [Em] nhau

——————

怎奈黎明不懂哀伤 . 双人成单 .
[Em] Zěnnài límíng bù dǒng [D] āishāng. [C] Shuāng [D] rén chéng [G] dān
谁能忘记那段时光. 离别容易再见难
[Em] Shéi néng wàngjì nà duàn [D] shíguāng. [C] Líbié róngyì [D] zàijiàn [Em] nán
风吹不动沧桑. 雨轻弹在眼眶.
[Am] Fēng chuī bù dòng [B] cāng sāng. [Em] Yǔ qīng dàn zài [C#m] yǎnkuàng
这世界还有谁温暖
Zhè shì [Am] jiè hái yǒu [D] shéi wēn [B] nuǎn

我在远方. 盼到心慌 . 山海苍茫. 触景情伤
Wǒ [Em] zài yuǎnfāng. Pàn [D] dào xīnhuāng. Shānhǎi [C] cāngmáng. Chù [D] jǐng qíng [G] shāng
我在远方. 相思更漏短. 泪湿白衣裳
Wǒ zài yuǎn [Am] fāng. Xiāngsī gèng lòu [Em] duǎn. [Am] Lèi shī bái yī [B] shang
我在远方. 花落心残. 生亦何欢. 死也难安
Wǒ zài yuǎn [Em] fāng. Huā luò xīn [D] cán. Shēng yì hé [C] huān. Sǐ [D] yě nán [G] ān
我在远方. 伤心倚栏杆.
Wǒ zài yuǎn [Am] fāng. Shāngxīn yǐ lán [Em] gān
等到人断肠 .你在远方.
[Am] Děngdào rén [B] duàncháng. Nǐ zài [Em] yuǎnfāng.

怎奈黎明不懂哀伤 . 双人成单 .
[Em] Zěnnài límíng bù dǒng [D] āishāng. [C] Shuāng [D] rén chéng [G] dān
谁能忘记那段时光. 离别容易再见难
[Em] Shéi néng wàngjì nà duàn [D] shíguāng. [C] Líbié róngyì [D] zàijiàn [Em] nán
风吹不动沧桑. 雨轻弹在眼眶.
[Am] Fēng chuī bù dòng [B] cāng sāng. [Em] Yǔ qīng dàn zài [C#m] yǎnkuàng
这世界还有谁温暖
Zhè shì [Am] jiè hái yǒu [D] shéi wēn [B] nuǎn

我在远方. 盼到心慌 . 山海苍茫. 触景情伤
Wǒ [Em] zài yuǎnfāng. Pàn [D] dào xīnhuāng. Shānhǎi [C] cāngmáng. Chù [D] jǐng qíng [G] shāng
我在远方. 相思更漏短. 泪湿白衣裳
Wǒ zài yuǎn [Am] fāng. Xiāngsī gèng lòu [Em] duǎn. [Am] Lèi shī bái yī [B] shang
我在远方. 花落心残. 生亦何欢. 死也难安
Wǒ zài yuǎn [Em] fāng. Huā luò xīn [D] cán. Shēng yì hé [C] huān. Sǐ [D] yě nán [G] ān
我在远方. 伤心倚栏杆. 等到人断肠 . 你在远方.
Wǒ zài yuǎn [Am] fāng. Shāngxīn yǐ lán [Em] gān. [Am] Děngdào rén [B] duàncháng. Nǐ zài [Em] yuǎnfāng.

我在远方. 想起过往 . 心薄裘寒. 泪眼凝霜
Wǒ zài yuǎn [Em] fāng. Xiǎngqǐ guò [D] wǎng. Xīn báo qiú [C] hán. Lèi [D] yǎn níng [G] shuāng
我在远方. 最是情难忘 . 忍不住惆怅
Wǒ zài yuǎn [Am] fāng. Zuì shì qíng nán [Em] wàng. [Am] Rěn bù zhù chóu [B] chàng

我在远方. 惜君如常. 天上人间. 蝶舞成双
Wǒ zài yuǎn [Em] fāng. Xī jūn rú [D] cháng. Tiānshàng rén [C] jiān. Dié [D] wǔ chéng [G] shuāng
我在远方. 魂与梦为伴 . 千古共向晚 你在远方
Wǒ zài yuǎn [Am] fāng. Hún yǔ mèng wèi [Em] bàn. [Am] Qiāngǔ gòng xiàng [B] wǎn Nǐ zài [Em] yuǎnfāng
—————–

If you wanna study Phương xa guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack few adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

By the way, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this place, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!