Phượng tím ơi in guitar acoustic version maybe one of the perfect music you loved. Not only enjoying the song but you can play “Phượng tím ơi by Nguyễn Cửu Dũng” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

Whether you are looking for Phượng tím ơi guitar chords, you’ve visit to the right web site.

Yups, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play Phượng tím ơi song.

“Phượng tím ơi” guitar chords has Boston rhythm and included in “” album.

Phượng tím ơi by Nguyễn Cửu Dũng Guitar Chords

Tím Đà [C] Lạt chiều Hồ Xuân [Dm] Hương
Làn gió [F] bay vờn tóc vơi [Gsus4] đầy [G]

Em ngủ [Dm] đi tay đầy vai [Am] gối
Hãy ngủ [G] đi giấc mộng bình yên

Ngủ đi [Em] em chiều tím thông [D] ngàn
Đời có [G] em phượng tím mơ [C] màng
Ngủ trên [G] tay mộng trên [C] vai. [C7]

Phượng tím [F] ơi! Tình còn chưa [G] hay
Em ngủ [F] say xin phượng đừng [C] lay. [Ab]

Giấc mộng đừng [Eb] phai gối ôm còn [Cm] say
Những khi còn [Ab] thấy lâu đài [Adim] tím… [G] ơi.

Sẽ còn [C] nhiều chiều cà phê [Dm] quen
Phượng tím [F] ơi ! Chờ phố lên [Gsus4] đèn [G]

Chốn bình [Dm] yên tay nằm tay [Am] gối
Phượng tím [F] ơi ! Yêu [G] mãi một [C] đời.
—————–

If you want to be master of Nguyễn Cửu Dũng Phượng tím ơi guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just require few adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Btw, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this site.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just click search button in this site, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!