Phù tru (浮诛) in guitar acoustic version maybe one of the good music you loved. Not only enjoying the song but you can play “Phù tru (浮诛) by ” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

If you are looking for Phù tru (浮诛) guitar chords, you already come to the right web site.

Yeah,Ya, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play the music.

“Phù tru (浮诛)” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Phù tru (浮诛) by Guitar Chords

1. [Am] Hang gen xuan sha wan li [C] de feng sha
Po [F] qian nian bu bian [E7] de shen hua
[Am] Yi chang [G] hu xiao [F] cang qiong de fu [E7] sha
[F] Yi mian shi xie yi [Em] mian du [Am] jie
Yi bu [Bb] Yi bu ta po zhi [E7] nian he jie

Chorus: Fu sheng tao [F] tao, xin nian xiao [G] xiao
Jian hu nai [Em] he feng li bu guo yi [Am] zhi jian qiao
Ming yun tu [F] xiao tian di ying [G] ao
Shui shuo fan [Em] xin bu jian ao en yuan [Am] he shi liao
[F] Ci [G] xin nan [Am] liao [F] hun [G] zhui po [Am] xiao
[F] Ci [G] sheng nan [Am] liao [F] hun [G] rao jin [Am] zhao

2. [Am] Ceng jing su wei ping sheng [C] de meng yan
You [F] ling ban qin shi qing [E7] yun Zhi dian
[Am] Yi xie [G] shi lian [F] gu jian de mi [E7[ jue
[F] Kuang gu zhi yue ming [Em] yun geng [Am] die
Ban sheng [Bb] wei zun chi xin niu [E7] zhuan gan kun

Chorus: Fu sheng tao [F] tao, xin nian xiao [G] xiao
Jian hu nai [Em] he feng li bu guo yi [Am] zhi jian qiao
Ming yun tu [F] xiao tian di ying [G] ao
Shui shuo fan [Em] xin bu jian ao en yuan [Am] he shi liao
[F] Ci [G] xin nan [Am] liao [F] hun [G] zhui po [Am] xiao
[F] Ci [G] sheng nan [Am] liao [F] hun [G] rao jin [Am] zhao

Change key up ½ tone to [Bbm] —–

Chorus: Fu sheng tao [F#] tao, xin nian xiao [Ab] xiao
Jian hu nai [Fm] he feng li bu guo yi [Bbm] zhi jian qiao
Ming yun tu [F#] xiao tian di ying [Ab] ao
Shui shuo fan [Fm] xin bu jian ao en yuan [Bbm] he shi liao
[F#] Ci [Ab] xin nan [Bbm] liao [F#] hun [Ab] zhui po [Bbm] xiao
[F#] Ci [Ab] sheng nan [Bbm] liao [F#] hun [Ab] rao jin [Bbm] zhao
—————–

If you wanna be master of Phù tru (浮诛) guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

By the way, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search menu in this site, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!