Phiên khúc chiều mưa in ukulele acoustic version can be one of the best song you liked. Not only enjoying the song but you can play “Phiên khúc chiều mưa by ” using ukulele too. Yeah .. this song by can also be played by that instrument. But, first thing, you must know its ukulele chords.

When you are looking for Phiên khúc chiều mưa ukulele chords, you already come to the best web.

Yes, ukulele is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier ukulele will feel to play the song.

“Phiên khúc chiều mưa” ukulele chords has Tango rhythm and included in “” album.

Phiên khúc chiều mưa by ukulele Chords

Kỷ niệm nào ghi nhắc trong [Dm] tim
Nghe nhiều ray rứt mãi khôn [F] quên
Mòn chân ngày tháng không sao [Bb] tìm
Khi chiều giăng mây [A] tím
Hay mưa lúc nửa [A7] đêm.

Có lần dừng chân giữa cơn [Dm] mưa
Bên hàng hiên ai đứng suy [F] tư
Nhìn tay ngà lướt gieo thương [Bb] trầm
Ru hồn tôi say [A7] đắm
Chợt thấy yêu thương [Dm] thầm.

Từ đấy bóng hình [F] yêu
Ấp ủ vào bước phiêu [Dm] lưu
Đời [Gm] trai lỡ đường mây
Trên nẻo về trắng đôi [A7] tay.

Khung trời mở giăng đón sao [Dm] thưa
Nghe lòng thèm phiên khúc năm [F] xưa
Chỉ nghe lời gió than u [Bb] hoài
Cung đàn xưa đã [A7] lỗi
Người ấy sang ngang [Dm] rồi.
—————–

If you wanna learn Phiên khúc chiều mưa ukulele chords, the most important basic ukulele chords to know are C chord, D chord, G chord, and Em chord. These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Fyi, you can also look for another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords in this web site.
Wanna play another ukulele chords? Easy .. just use search button in this place, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!