Phải chi in guitar acoustic version maybe one of your favourite music. Not only hearing the music but you can play “Phải chi by Nguyễn Văn Chung” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

When you are searching for Phải chi guitar chords, you’ve come to the right page.

Yes, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play that music.

“Phải chi” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Phải chi by Nguyễn Văn Chung Guitar Chords

1. Tự [Am] hỏi nếu trên [G] đời còn [Em] có những phép [Am] màu
Thì [F] hãy khiến lòng [G] anh được quên [C] hết [E]
Giữ [Am] mãi những kỉ [G] niệm giữ [Em] mãi những nỗi [Am] buồn
Chẳng [F] biết bước về [Em] đâu hai còn [Am] đường

2. Tự [Am] hỏi cớ sao [G] lòng vẫn [Em] cứ mãi cứ hy [Am] vọng
Dù [F] đã biết rằng [G] em không trở [C] về [E]
Và [Am] có phải câu [G] hứa, lời thề [Em] ước lúc [Am] xưa
Chỉ để [F] làm yên lòng [Em] anh khi rời [Am] xa

ĐK:
Phải [Am] chi khi ấy [G] nắm chặt bàn [F] tay em giữ [C] lại
Phải chi [Dm] ngày xưa biết [E] rằng như thế [F] nào là đúng [G] sai
Phải [Am] chi anh có [G] ai để cùng [F] chia những nỗi [C] buồn
Khỏi phải [Dm] cười để dấu [E7] đi đôi mắt [Am] cay

Phải [Am] chi em nhớ [G] anh và ngày [F] mai quay trở [C] lại
Nếu những [Dm] lời yêu có [E] thật em đã [F] chẳng rời xa [G] mãi
Phải [Am] chi những nỗi [G] đau theo màn [F] mưa phôi phai [C] hết
Để [Dm] anh thôi xót [E7] xa thôi mong [Am] chờ.
—————–

If you want to be master of Nguyễn Văn Chung Phải chi guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack few adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

For your info, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this web, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!