Phai in guitar acoustic version maybe one of your loved music. Not only hearing the song but you can play “Phai by MicroWave” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Phai guitar chords, you’ve visit to the best web.

Yes, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play the music.

“Phai” guitar chords has Rock rhythm and included in “” album.

Phai by MicroWave Guitar Chords

(Capo ngăn 1) tone A#m
intro [Am] [Am] [Am] [Am]
 
ver
[Am]Trút hết những cố [G]gắng, chuốc lấy những đắng [Am]cay.
[C]Gửi vào đêm [G]hoang con tim hao [Am]gầy.
[Am]Cố nuốt những nước [G]mắt, cố nuốt những trái [Am]ngang.
[C]Từng ngụm thời [G]gian cho thân hoang [Am]tàn.
[C] [G] [Em] [Am] [C] [G] [Em] [E]
 
chorus
[C]Thế nhé, đôi cánh [G]mỏi rồi.
Vĩnh biệt người [Am]tôi yêu
[F]Còn trông mong chi.
Để lòng [G]thêm hoang mang
[C]Có trách, cũng đã [G]muộn rồi.
Hãy để thời [Am]gian lau đi.
[F]Mình cần chi thêm nhau, khi [G]đã tàn [Am]phai. [Am]
 
ver
[Am]Đã có lúc thức [G]trắng để đếm những ánh [Am]sao.
[C]Bầu trời thật [G]êm, ôm tôi trong [Am]lòng.
[Am]Cố nuốt những trái [G]đắng, bất chấp những trái [Am]ngang.
[C]Trả lại thời [G]gian, yêu thương ban [Am]đầu…
[C] [G] [Em] [Am] [C] [G] [Em] [E]
 
chorus
[C]Thế nhé, đôi cánh [G]mỏi rồi.
Vĩnh biệt người [Am]tôi yêu
[F]Còn trông mong chi.
Để lòng [G]thêm hoang mang
[C]Có trách, cũng đã [G]muộn rồi.
Hãy để thời [Am]gian lau đi.
[F]Mình cần chi thêm nhau, khi [G]đã tàn [Am]phai.
[F] [C]Tàn phai [G]… No…. no.. [Am]Tàn phai
solo1:
[Am] [F] [C] [G]
 
[C]Thế nhé, đôi cánh [G]mỏi rồi.
Vĩnh biệt người [Am]tôi yêu
[F]no…….
[G]no…….
[C]Có trách, cũng đã [G]muộn rồi.
Hãy để thời [Am]gian lau đi.
[F]Mình cần chi thêm nhau, khi [G]đã tàn [Am]phai.
[F]…..Giờ người đã xa rồi chốn [C]đây.
Phút [G]giây bên nhau.
Tàn [Am]phai…
Giờ[F] người đã xa rồi… Nỗi đau.
[C]Bước chân ấy nay còn [G]đâu [G]
[Am]Phai….
—————–

If you wanna study MicroWave Phai guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

For your info, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Looking for another guitar chords? Simple .. just click search button in this site, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!