Paris thu khúc played in guitar might be one of your loved song. Not only hearing the music but you can play “Paris thu khúc by Nguyễn Tất Nhiên” using guitar too. Yes .. this music by may also be played by that device. But, before that, you need to know its guitar chords.

If you are searching for Paris thu khúc guitar chords, you already visit to the right web.

Yups, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Paris thu khúc music.

“Paris thu khúc” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Paris thu khúc by Nguyễn Tất Nhiên Guitar Chords

1. Bắt [Dm] đầu những cơn [Em] mưa
Bắt [A7] đầu những cơn [Dm] mưa
[D7] Những [Gm] cơn mưa khều [Dm] vai mặt [Bb] trời [A7]
Những [Gm] cơn mưa quàng mây xám [A7] về.

Bắt [Dm] đầu gió rung [Em] cây
Bắt [A7] đầu lá tơi [Dm] bay
[D7] Lá [Gm] ngây thơ đổi [Dm] trao cuộc [Bb] đời [A7]
Với [Gm] đôi dây liệm [A7] trao lần [Dm] cuối.

ĐK1: Em [D] thì xa quá [Em] xa [A]
Sao [A7] nghe tiếng não [D] nề
Sao nghe tiếng rã [A] rời
Hồn [Bb] ta ru giấc [D] qua đời [A]

2. Ta [Dm] ngồi hắt hiu [Em] đây
Nghe [A] từng lá buông [Dm] rơi
[D7] Những [Gm] cơn mưa mùa [Dm] thu cuộc [Bb] đời [A7]
Cũng [Gm] trong ta mầm xanh cuối [A7] rồi

Ta [Dm] ngồi xác xơ [Em] đây
Trơ [A7] cành héo khô [Dm] cây
[D7] Lũ [Gm] cây kia chờ [Dm] xuân phục [Bb] hồi [A7]
Chứ [Gm] ta trông gì [A7] nhen niềm [Dm] vui

ĐK2: Em [D] ngày em vắng [Em] xa [A]
Trông [A7] nhau đến bao [D] giờ
Chôn chi đóa hoa [A] hồng
Mộ [Bb] ta không đắng [D] ưu phiền.

Em [D] thì xa quá [Em] xa [A]
Sao [A7] nghe tiếng rơi [D] giòn
Lưu vong kiếp tan [A] tành
Còn [Bb] chi [C] người hoài [Dm] mong.

Em [D] này em vắng [Em] xa [A]
Mong [A7] chi đến bắt [D] đầu
Em ơi biết thuở [A] nào
Tạ [Bb] ơn em một [A7] dặm [D] trấu.
—————–

If you wanna learn Nguyễn Tất Nhiên Paris thu khúc guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Fyi, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just click search menu in this site, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!