Paano in guitar acoustic version may be one of your liked song. Not only enjoying the music but you can play “Paano by Letter Day Story” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

Whether you are searching for Paano guitar chords, you just come to the best web.

Yes, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play the music.

“Paano” guitar chords has rhythm and included in “Sama-Sama (2010)” album.

Paano by Letter Day Story Guitar Chords

Mga pare, first text version tab ko ito. Kung me komento o Suggestion kayo,
post lang kayo dito o kaya i-email ako sa address na ‘to:
wag po kayo mahiya i-post ang anumang maaaring improvements ng tab na ito sa
comment box.

Paano Guitar Tabs by Letter Day Story
Tuning: Half-Step Down
eb
[Bb]
[Gb]
[Db]
[Ab]
[Eb]
Legend:

U – up strum
D – down strum
b – bend
~ – tie note
/ – slide upward
\ – slide downward
V – vibrato
wv – wide vibrato
ph – pinch harmonic

Guitar 1: Dex

Intro: – Clean Guitar + Reverb

|-9—-9—-9—-9—-9——-7-7-7-7-7—|
|–10—10—10—10—10–10–9-9-9-9-9-9|
|—-11—11—11—11—11—–9-9-9-9-9-|
|—————————————–|
|—————————————–|
|—————————————–|
|-9—-9—-9—-9—-9——-7-7-7-7-7—|
|–10—10—10—10—10–10–9-9-9-9-9–|
|—-11—11—11—11—11—–9-9-9-9-9-|
|—————————————–|
|—————————————–|
|—————————————–|

Verse 1: – Remove Reverb

|-5–5–5-55-55-5—————–|
|-7–7–7-77-77-7-5–5–5-55-55-5-|
|-6–6–6-66-66-6-6–6–6-66-66-6-| 4x
|-7–7–7-77-77-7-7–7–7-77-77-7-|
|-5–5–5-55-55-5-7–7–7-77-77-7-|
|—————–5–5–5-55-55-5-|

D D U UD DU U D D U UD DU U

Pre – Chorus: – Switch nyo lang ulit ‘yung Reverb

|———–0~——-2~———2~——–|
|-2~——–0~——-3~———3~——–|
|-2~——–1~——-2~———2~——–|
|-4~——–2~——-0~———0~——–|
|-4~——–2~—————————-|
|-2~——–0~—————————-|

Chorus: – Distortion tapos switch off ‘yung Reverb

|———————————|
|———————————|
|———————————| 2x
|-7-7-7-7-7-7-7-7—————–|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|—————–5-5-5-5-5-5-5-5-|

puro down strum po yan

|—————| |———-0~——-|
|—————| |-2~——-0~——-|
|—————| |-2~——-1~——-|
|—————| |-4~——-2~——-|
|-9(16x)-7(16x)-| |-4~——-2~——-|
|-7(16x)-5(16x)-| |-2~——-0~——-|

part na ‘to, down-up strum patern naman po switch back to Clean Guitar + Reverb ulit

Pre – Verse: Clean hanggang Verse 2

|-2~——-|
|-3~——-|
|-2~——-|
|-0~——-|
|———-|
|———-|

Verse 2:

|————————————|
|——-10—————-9———-|
|—11—-11~———-9—-9~——-| 4x
|-12–12————-11–11———-|
|————————————|
|————————————|

Repeat Pre-Chorus at Chorus

Bridge: Distorted din o kaya Overdrive

|—————————————————————–|
|—————————————————————–|
|—————————————————————–| 2x
|-7-7-7-7-7-7-7-7————————————————-|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-7-7-7-4-4-4-4-4-4-4-4-2-2-2-2-2-2-2-2-|
|—————–5-5-5-5-5-5-5-5-2-2-2-2-2-2-2-2-0-0-0-0-0-0-0-0-|

Katuloy ng Bridge bago mag Last Chorus

|——————–|
|——————–|
|——————–|
|-7~———-7(14x)-|
|-5~———-5(14x)-|
|——————–|

Last Chorus:

Clean Part

|-5~——————|
|-7~——–5~——–|
|-6~——–6~——–|2x
|-7~——–7~——–|
|-5~——–7~——–|
|———–5~——–|

Switch back to Distortion tapos part and down-up strum na po pattern dito

|——————————————-|
|——————————————-|
|——————————————-|
|——————————————-|
|-9(16x)-7(16x)-4(16x)-2(16x)—————|
|-7(16x)-5(16x)-2(16x)-0(16x)—————|

Repeat nyo lang ‘yung chorus pero down-up strum na po ‘yung pattern

Outro: – Switch back na po ulit sa Clean + Reverb

|-9—-9—-9—-9—-9——-7-7-7-7-7—|
|–10—10—10—10—10–10–9-9-9-9-9-9|
|—-11—11—11—11—11—–9-9-9-9-9-|
|—————————————–|
|—————————————–|
|—————————————–|
|-9—-9—-9—-9—-9——-7-7—————|
|–10—10—10—10—10–10–9-9-9~~~~~~——|
|—-11—11—11—11—11—–9-9————-|
|———————————————–|
|———————————————–|
|———————————————–|

Guitar 2: Not-Not

Note: dito po sa Guitar 2, pagpasensyahan nyo na ‘yung pag tab-out ko dito.
ang hirap po kasi kunin ng original version kaya almost nag-rely ako sa
kung paano nya tugtugin ito ng live.

Intro: – Distortion

|—————————————–|
|—————————————–|
|———–4b6—————4b6———|
|-2/4~—————-2~——————|
|—————————————–|
|—————————————–|
|———————————————|
|———————————————|
|———–12ph+wv—————12ph+wv—–|
|———————————————|
|-7/9~—————-5/7~——————–|
|———————————————|

Verse: – Tremolo or Delay + Clean

Simulan nyo ‘yung part na ‘to sa “Gusto ko na sanang…”

|-9~———-7~—————|
|-10~———9~—————|
|-11~———9~—————|2x
|——————————|
|——————————|
|——————————|

Pre-Chorus: – Distortion

|—————————————–|
|—————————————–|
|———–4b6—————————|
|-2/4~—————-2~——————|
|—————————————–|
|—————————————–|

Tapos dito switch back to Clean

|–~———————–|
|-7~——–7~————-|
|-6~——–6~————-|
|-7~——–7~————-|
|-5~——–5~————-|
|————————–|

Chorus: – Clean part pa rin pero lagyan lang ng Reverb

|–9—9—9—9—————–7–7–7–7–7—|
|—10–10–10–10—————-9–9–9–9–9–|
|11—11–11–11–9/11-11-11-11-9–9–9–9–9–9-|
|————————————————|
|————————————————|
|————————————————|

Distorted part din po ‘to

|—————| |————————————|
|—————| |————————————|
|-4(16x)-2(16x)-| |————————————|
|-4(16x)-2(16x)-| |-2/4~——-6v—-7v—-6v———-|
|-2(16x)-0(16x)-| |————————————|
|—————| |————————————|

Pre – Verse: Eto gawa-gawa ko na lang ‘to

Distorted part

|————12/14~—–12~—————|
|—————————————–|
|-9/11~———————————–|
|—————————————–|
|—————————————–|
|—————————————–|

then switch to Clean

|————–|
|————–|
|————–|
|-9\———–|
|————–|
|————–|

< br>Verse 2: – Tremolo/Delay
alternating ito sa plucking ng guitar 1

|-9~———-7~—————|
|-10~———9~—————|
|-11~———9~—————|4x
|——————————|
|——————————|
|——————————|

Repeat Pre-Chorus at Chorus

Bridge: – Itaas ng konti ung gain ng Distortion
up-down strum pattern

|————————| |————–|
|-10(8x)-12(4x)—14(4x)-| |-12(8x)-9(8x)-|
|————————|3x |————–|
|–7(8x)–9(4x)—11(4x)-| |–9(8x)-6(8x)-|
|————————| |————–|
|————————| |————–|
|————————| |————–|
|-10(8x)-12(4x)—14(4x)-| |-12~———-|
|————————|3x |————–|
|–7(8x)–9(4x)—11(4x)-| |–9~———-|
|————————| |————–|
|————————| |————–|

sa picking part, bawasan nyo na ‘yung gain. Tataasan nyo ulit after.

|—————————-|
|—————————-|
|—————————-|
|-7~————————-|
|-5~———-55544455577777-|
|—————————-|

Clean + Tremolo/Delay w/ low volume

|-9~———-7~———-9~———|
|-10~———9~———10~———|
|-11~———9~———11~———|
|————————————|
|————————————|
|————————————|

down-up strum pattern na to until nung pinaka-last na chorus
tapos on na ulit ‘yung distortion.

|————|
|—10——-|
|————|
|—-7——-|
|————|
|————|

Last Chorus:

|—————————————————–|
|—————————————————–|
|-7~——–12ph+wv——————12ph+wv———-|
|-7~———————-7~————————–|
|-5~———————-7~————————–|
|————————-5~————————–|
|—————————————————–|
|—————————————————–|
|-4~——–12ph+wv——-2~———12ph+wv———-|
|-4~———————-2~————————–|
|-2~———————-0~————————–|
|—————————————————–|
|—————————————————–|
|—————————————————–|
|———–12ph+wv———————————–|
|-4~———————-2~————————–|
|-4~———————-2~————————–|
|-2~———————-0~————————–|

Outro:

|—————————————–|
|—————————————–|
|———–4b6—————4b6———|
|-2/4~—————-2~——————|
|—————————————–|
|—————————————–|
|———————————————|
|———————————————|
|———–12ph+wv—————12ph+wv—–|
|———————————————|
|-7/9~—————-5/7~——————–|
|———————————————|
—————–

If you wanna be master of Letter Day Story Paano guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require few adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

By the way, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Easy .. just click search button in this site, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!