Only Me played in guitar maybe one of your loved music. Not only hearing the music but you can play “Only Me by Lena Lena” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

When you are searching for Only Me guitar chords, you’ve come to the right website.

Yes, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play that song.

“Only Me” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Only Me by Lena Lena Guitar Chords

[G]…Có ai [F#m7b5]hay tình [B7]yêu là [Em]gì
Khi trong lòng trót [Dm7]mang những cảm [G7]xúc ôi lạ [C]kì
Nụ cười ấy như ánh [F#m7b5]trăng sáng [B7]soi trong đêm [Am]hè
Dịu dàng ghé [D]qua nhưng chợp mắt lại vội [G]đi
Only [F#m7b5]me… [B7]only [Em]me…Chỉ mình [Dm7]em… [G7]yêu cuồng [C]si
Thầm ôm tương [F#m7b5]tư vì đã [B7]trót yêu anh [Am]đắm say. U [D]wa uwaaaaa
 
Xin người đừng gieo thương [G]nhớ để em ôm ở trong [F#m7b5]mơ
Người [B7]đừng cho em thẫn [Em]thơ mang theo hy vọng thật [Dm7]nhiều
Rồi lại để [G7]mình em bơ [C]vơ xin người đừng gieo thương [G]nhớ
Đừng khiến trái [Am]tim này phải bồi hồi thêm từng [D]phút
Ohno no [G]no…oh há há ha [F#m7b5]ha à oh [B7]há há ha [Em]ha à
[Dm7]…Xin người [G7]đừng gieo thương [C]nhớ
Oh há há ha [G]ha à Oh há há ha [Am]ha à [D]
 
[G]…Thật khó để [F#m7b5]em quên [B7]đi được [Em]người
Như là cánh [Dm7]hoa không thể [G7]thiếu ánh mặt [C]trời
Mà anh nào đâu [F#m7b5]biết cứ vì [B7]ai mà đi [Am]mãi
Đến bao giờ anh mới [D]biết bên ai ngoài em đều là [G]sai
Only [F#m7b5]me… [B7]only [Em]me…Chỉ mình [Dm7]em… [G7]yêu cuồng [C]si
Thầm ôm tương [F#m7b5]tư vì đã [B7]trót yêu anh [Am]đắm say. U [D]wa uwaaaaa
 
Xin người đừng gieo thương [G]nhớ để em ôm ở trong [F#m7b5]mơ
Người [B7]đừng cho em thẫn [Em]thơ mang theo hy vọng thật [Dm7]nhiều
Rồi lại để [G7]mình em bơ [C]vơ xin người đừng gieo thương [G]nhớ
Đừng khiến trái [Am]tim này phải bồi hồi thêm từng [D]phút
Ohno no [G]no…oh há há ha [F#m7b5]ha à oh [B7]há há ha [Em]ha à
[Dm7]…Xin người [G7]đừng gieo thương [C]nhớ
Oh há há ha [G]ha à Oh há há ha [Am]ha à [D]
—————–

If you want to be master of Lena Lena Only Me guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just lack few adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

For your info, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Want to play another guitar chords? Easy .. just click search menu in this site, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!