Ông Xã Em Number One in guitar acoustic version can be one of the good song you liked. Not only enjoying the music but you can play “Ông Xã Em Number One by Phi Bằng” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its guitar chords.

When you are looking for Ông Xã Em Number One guitar chords, you have come to the best website.

Yeah,Ya, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play that music.

“Ông Xã Em Number One” guitar chords has Disco rhythm and included in “” album.

Ông Xã Em Number One by Phi Bằng Guitar Chords

[A]Anh đi suốt đêm nay bơi [D]xuồng ra tận [A]đầm sâu
[A]Anh câu cá ba sa với [D]vài con cá [E]trê vàng
[A]Anh mang về cho [E]vợ ăn chơi
[A]Vợ tươi cười thì [F#m]thầm nói ôi
Ông xa [D]em rất là [E]Number 1
[A]Anh không có cao sang [D]nhưng nào ai được [A]bằng anh
[A]Anh không có lăng nhăng, [D]không hề dối [E]gian 1 lời
[A]Anh xin thề yêu [E]chỉ vợ thôi
[A]Trái tim này yêu [F#m]chỉ vợ thôi
Trong thế [D]gian vợ là [E]tất cả
Ông xã em [A]Number 1, Number 1, Number 1
Ông xã sẽ yêu em [C#m]hoài kể từ đây đến ngày sau
Dù cho sóng gió [F#m]gian lao
Tình anh luôn mãi [E]dâng cao,
Như là biển [D]lớn sẽ mãi mãi không [E]cằn khô
Ông xã em [A]Number 1, Number 1, Number 1
Ông xã sẽ luôn chung [C#m]tình chỉ mình em chẳng cần ai
Ngày mai đời có [F#m]đổi thay
Tình anh hứa chẳng [E]phôi phai,
Em dừng hờn [D]dỗi chớ có nói câu [E]hờn ghen.
ÔNG XÃ EM [A]NUMBER ONE
—————–

If you want to learn Phi Bằng Ông Xã Em Number One guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only require tiny adjustments. Every of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Fyi, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just click search button in this place, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!