Ơn mẹ in ukulele acoustic version maybe one of the good song you loved. Not only hearing the song but you can play “Ơn mẹ by Phạm Hoàng Duy” using ukulele too. Yes .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its ukulele chords.

When you are searching for Ơn mẹ ukulele chords, you have come to the right page.

Yeah,Ya, ukulele is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple ukulele will feel to play that song.

“Ơn mẹ” ukulele chords has rhythm and included in “” album.

Ơn mẹ by Phạm Hoàng Duy ukulele Chords

1. [Am] Con đã cố gắng bước trên đường [Em] đời gian khó
[F] Con đã cố gắng chẳng cho mẹ [G] hiền âu lo
[Am] Bao nhiêu nước mắt mẹ hãy để [Em] dành đến lúc
Nhìn [F] con thành công, nhìn [G] con nên người.

2. [Am] Ở nơi xa kia mẹ nhớ giữ [Em] gìn sức khỏe
[F] Giờ trời sang đông mặc áo [G] ấm con yên lòng
[Am] Để làm mẹ vui con sẽ thật [Em] nhiều cố gắng
Vì [F] mẹ là tất cả những gì con [G] có.

ĐK :
[F] Ai còn mẹ thì xin đừng [G] làm mẹ khóc
Vì [Em] trên đời này chỉ [Am] một mẹ thôi
Sẽ [F] luôn chở che dẫn [G] lối khi con lạc [C] vào tăm tối.

[F] Con dù lớn vẫn là [G] con của mẹ
Đi [Em] hết đời này lòng mẹ [Am] vẫn theo con
[F] Cuộc đời này con khắc [Em] ghi, con [Am] cám ơn mẹ.

[F] Khi con đau mẹ [G] luôn lo âu
[Em] Khi con vui mẹ [Am] luôn mỉm cười
[F] Nếu như có kiếp [Em] sau con vẫn muốn làm [Am] con của mẹ.
—————–

If you wanna be master of Phạm Hoàng Duy Ơn mẹ ukulele chords, the most important basic ukulele chords to know are C chord, D chord, G chord, and Em chord. These set you up to play a a lot of musics, and each of them is easy to learn.

For your info, you can also look for another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords in this page.
Searching for another ukulele chords? Easy .. just click search menu in this page, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!