Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu ( Give Thanks) played in guitar can be one of the best song you loved. Not only hearing the song but you can play “Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu ( Give Thanks) by Don Moen” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are looking for Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu ( Give Thanks) guitar chords, you’ve visit to the best web site.

Yes, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play that music.

“Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu ( Give Thanks)” guitar chords has Slow rhythm and included in “” album.

Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu ( Give Thanks) by Don Moen Guitar Chords

Verse:
Xin [E]dâng Cha tạo [B]ra muôn loài, trái [C#m7]tim chân thành [G#m]ghi ơn Ngài.
Ơn [A]Ngài không bao giờ [E]nhạt phai dù tháng [D]năm đổi [B]thay.
Hân [E]hoan ca ngợi [B]Vua trên trời, đã [C#m7]ban Giê xu [G#m]cho muôn người.
Muôn [A]người ăn năn về [E]cùng Cha, tội lỗi [D]xưa được [B]tha.
 
Chorus:
Chúa [G#m]khiến những kẻ [C#m7]yếu mạnh lên trong [F#m]Chúa,
Những kẻ [B]khó được giàu ơn [E]Chúa.
Giê xu yêu [C#m]thương ngày đêm dìu [D]qua sương [B]mưa.
Chính [G#m]chỗ những kẻ [C#m7]khốn cùng được nương [F#m]náu,
Những kẻ [B]vỡ lòng được yêu [E]dấu.
Trong tay Giê- [C#m]xu bình an chẳng [D]vương lo [B]âu
End:
Cha [E]ơi! Những [A]ơn Chúa [E]ban, chúng [A]con ghi [E]sâu.
—————–

If you want to be master of Don Moen Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu ( Give Thanks) guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just lack tiny adjustments. Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Btw, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just click search menu in this page, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!