Ở trọ in guitar acoustic version might be one of your favourite song. Not only hearing the song but you can play “Ở trọ by Trịnh Công Sơn” using guitar too. Yes .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are searching for Ở trọ guitar chords, you’ve come to the perfect website.

Yes, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play that music.

“Ở trọ” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Ở trọ by Trịnh Công Sơn Guitar Chords

1. Con [F] chim ở đậu cành [Dm] tre
Con [F] cá ở [Am] trọ trong [C] khe nước [F] nguồn
Cành [Dm] tre … í …[Gm] a
Dòng [C] sông … í … [F] a
Tôi nay ở trọ trần [Dm] gian
Trăm [Gm] năm về [Am] chốn xa [C] xăm cuối [F] trời
í … [Bb] a … í … [Gm] à … í … [C] à … [F] a …

2. Xưa [F] kia ở đậu miền [Dm] xa
Cơn [F] gió ở [Am] trọ bao [C] la đất [F] trời
Miền [Dm] xa … í … [Gm] a
Trời [C] đất … í …[F] a
Nhân gian về trọ nhiều [Dm] nơi
Bâng [Gm] khuâng vì [Am] những đôi [C] môi rất [F] hồng
í … [Bb] a … í … [Gm] à … í … [C] à … [F] a …

3. Mây [F] kia ở đậu từng [Dm] không
Mưa [F] nắng ở [Am] trọ bên [C] trong mắt [F] người
Từng [Dm] không … í …[Gm] a
Người [C] xinh … í … [F] a
Tim em người trọ là [Dm] tôi
Mai [Gm] kia về [Am] chốn xa [C] xôi cũng [F] gần
í … [Bb] a … í … [Gm] à … í … [C] à … [F] a …

4. Môi [F] xinh ở đậu người [Dm] xinh
Đi [F] đứng ở [Am] trọ đôi [C] chân Thúy [F] Kiều
Người [Dm] xinh … í … [Gm] a
Kiều [C] xinh … í … [F] a
Xin cho về trọ gần [Dm] nhau
Mai [Gm] kia dù [Am] có ra [C] sao cũng [F] đành
í … [Bb] a … í … [Gm] à … í … [C] à … [F] a …

5. Trăm [F] năm ở đậu ngàn [Dm] năm
Đêm [F] tối ở [Am] trọ chung [C] quanh nỗi [F] buồn
Ngàn [Dm] năm … í … [Gm] a
Buồn [C] như … í … [F] a
Ơ hay là một vòng [Dm] xinh
Tôi [Gm] như người [Am] bỗng lênh [C] đênh giữa [F] đời
í … [Bb] a … í … [Gm] à … í … [C] à … [F] a …
—————–

If you want to be master of Trịnh Công Sơn Ở trọ guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

For your info, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Easy .. just click search menu in this page, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!