Ở Nhà Vẫn Vui played in guitar can be one of the good song you liked. Not only enjoying the song but you can play “Ở Nhà Vẫn Vui by Nguyễn Quốc Việt” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

When you are looking for Ở Nhà Vẫn Vui guitar chords, you just come to the perfect web.

Yups, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play that song.

“Ở Nhà Vẫn Vui” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Ở Nhà Vẫn Vui by Nguyễn Quốc Việt Guitar Chords

Ver 1:
[F]… Đã qua bao lâu ta [Csus4] ở nhà, dịch bệnh cũng [Gm] không ngăn nổi khi ta vẫn luôn hăng [C] hái thi đua ở nhà chống [F] dịch.
 
Có thêm yêu thương cho [Csus4] gia đình, rèn luyện bản [Gm] thân, chăm sóc cây hoa, chẳng quên mài [C] dũa kĩ năng tạo cho chính [F] mình.
 
Đứng trông ra xa đầu [Csus4] ngõ nhà, kìa kìa các [Gm] anh, áo lính đang canh phòng cho khu [C] phố dân yên bình ngày nối [F] ngày.
 
Tới hai ba hôm ta [Csus4] có một đội người test [Gm] nhanh covid, thanh niên tình nguyện và [C] những nhân viên y tế dễ [F] thương.
 
Dk:
Không sợ dịch bệnh bao [Bb] lâu, ta vẫn vui [C] tươi chống [Dm] dịch, vững [Bb] tin kiên [Gm] cường, chiến thắng ngày [C] mai.
 
Ôi đời thật đẹp khi [Bb] ta giúp nước khi [C] vẫn ở [Dm] nhà. Lòng [C] ta phơi [C7] phới cho ngày tháng [F] này.
 
Ver 2:
[F]… Nhớ theo 5k cho [Csus4] sức khỏe một là khẩu [Gm] trang, giao tiếp phải đeo khẩu trang, phải [C] nhớ luôn đeo khẩu trang nhé [F] bạn.
 
Thứ hai đôi tay phải [Csus4] giữ sạch, khử khuẩn những [Gm] nơi tiếp xúc tay đã chạm qua, giữ [C] kĩ không gian thông thoáng khắp [F] nhà.
 
Tiếp theo khoảng cách phải [Csus4] khiêm nhường, mình hãy cách xa 2 [Gm] mét khi trò chuyện qua, không [C] đến những nơi tập trung đông [F] người.
 
Cuối cùng ta hãy thật [Csus4] trung thực, mỗi lần chúng [Gm] ta khai báo khi đi mọi nơi, y [C] tế sẽ luôn cùng ta chống [F] dịch.
—————–

If you wanna study Nguyễn Quốc Việt Ở Nhà Vẫn Vui guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just require few adjustments. Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

For your info, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Want to play another guitar chords? Simple .. just use search menu in this web, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!