Ơ kìa cô bé played in guitar may be one of your liked music. Not only enjoying the music but you can play “Ơ kìa cô bé by ” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that device. But, before that, you need to understand its guitar chords.

Whether you are looking for Ơ kìa cô bé guitar chords, you just come to the right page.

Yups, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play Ơ kìa cô bé music.

“Ơ kìa cô bé” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Ơ kìa cô bé by Guitar Chords

Ơ [C] kìa cô bé hay gây [F] sự
Tóc kẹp đuôi [G7] gà rủ chấm [C] lưng
Cô có còn vô [G7] tư đấy [C] chứ [C7]
Khi [F] nào cô nhớ đến ta [Dm] không. [G7]

Ơ [C] kìa cô bé gầy tinh [Am] quái
Tóc ngắn mang [Dm] tai [F] ưa hát [C] hò
Cô có còn tung [Dm] tăng chạy [F] nhảy
Đôi [G7] lần còn nhắc đến tên [C] ta.

Ơ [C] kìa cô bé hay làm [F] dáng
[Dm] Tóc nửa con [G] trai [F] mắt sáng [C] tròn
Cô có [Am] còn xinh [Dm] tươi nét [F] cười
BIết [G7] chăng ta ở cuối phương [C] trời.

Này [F] nhé ba cô đừng nghịch [Am] ngợm
Nhớ [C] thương thì [Dm] đợi lúc ta [C] về
Sẽ [Em] có trăm [Am] yêu nghìn kẹo [Em] bánh
Quây [G7] quần ta kể chuyện say [C] mê.
—————–

If you wanna learn Ơ kìa cô bé guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just require tiny adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

By the way, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Looking for another guitar chords? Easy .. just click search button in this site, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!