Nướng nướng nướng played in guitar maybe one of the good music you loved. Not only hearing the song but you can play “Nướng nướng nướng by Đức Thịnh” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Nướng nướng nướng guitar chords, you have come to the right site.

Yeah,Ya, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play the song.

“Nướng nướng nướng” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Nướng nướng nướng by Đức Thịnh Guitar Chords

1. [Em] Đèn đường giờ đã sáng con đường về đông vui
Vì còn vui chi mà thế tôi giờ đơn côi
[C] Khép khép những buồn [D] lo [Em] chấp nối những niềm [D] vui
Bỏ mặc [G] bao nhiêu phiền [D] não với thứ đồ [Em] ăn tôi mong

2. [Em] Ngày dài đầy mệt mỏi đêm về trong chơi vơi
Bao âu lo sớm tối thế tôi chỉ mong vui thôi
[C] Bếp đã nóng kề [D] môi [Em] rót chén uống đi [D] thôi
Cụng ly [G] cho mọi phiền [D] não vút bay lên trời [Em] cao

ĐK: Nào ta [Em] thiêu thiêu thiêu, nào ta [C] nướng nướng nướng
Nào ta nướng cho sạch [D] hết ưu [Bm] phiền
Nào ta [Em] nhóm nhóm nhóm, nào ta [C] say say say
Nào ta uống cho thật [D] say bạn [Em] ơi

Nào ta [Em] vui vui vui, nào ta [C] chơi chơi chơi
Trò chơi uống cho sạch [D] hết muộn [Bm] phiền
Dù cuộc [Em] sống bão tố, dù trên [C] vai sóng gió
Nào ta nướng cho sạch [D] hết sầu [Em] lo
—————–

If you want to learn Đức Thịnh Nướng nướng nướng guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only require few adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

By the way, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Want to play another guitar chords? Easy .. just click search menu in this site, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!