Nuối tiếc played in guitar might be one of the best music you liked. Not only enjoying the music but you can play “Nuối tiếc by ” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that device. But, before that, you need to know its guitar chords.

When you are looking for Nuối tiếc guitar chords, you have visit to the right web site.

Yes, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play Nuối tiếc music.

“Nuối tiếc” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Nuối tiếc by Guitar Chords

Em vụng [C] dại nên để tình đi [F] mất
Anh bây [Em] giờ không [G] biết ở nơi [C] đâu
Hơn mười [F] năm ta không hề gặp [Dm] lại
Dẫu một lần để [G] tìm biết về [C] nhau.

Xưa anh ướm [C] hỏi em lắc đầu từ [F] chối
Bảo rằng anh đã có cơ [Em] mà [Am]
Anh nín [Dm] lặng có chút gì bối rối
Để bây [F] giờ kỷ [G] niệm đã mù [C] xa.

Có những [C] lần cố [G] tìm nhưng chẳng [C] gặp
Cánh chim [F] trời biết dạt ở phương [C] nao
Nhiều đêm dài em nghĩ về quá khứ
Để nghe [Dm] buồn và lòng chợt xuyến [Am] xao.

Hơn mười [C] năm anh có gì thay [G] đổi
Em lớn [F] khôn trong cơn lốc giao [C] thời
Đến bây [F] giờ vẫn tấm lòng trong [Dm] trắng
Đợi chờ [F] nào làm héo úa cuộc [Em] đời.

Em chợt [C] nhớ diết da từng nỗi nhớ
Ngập ùa [F] về làm ray rứt con tim
Ngày xưa [Dm] đó hồn [Am] nhiên nên đâu [Dm] biết
Nỗi lòng [G] anh và [Dm] bạn hữu thương [C] mình.

Để bây [C] giờ phương này em nuối [F] tiếc
Đã qua rồi một [Dm] giấc mộng hoa [C] mơ
Anh đâu [F] đó có bao giờ chợt [Dm] nghĩ
Về một [G] người con gái nhỏ ngày [C] xưa?
—————–

If you wanna study Nuối tiếc guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

By the way, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Searching for another guitar chords? Easy .. just click search button in this page, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!