Nửa Hồn Thương Đau played in guitar may be one of your favourite song. Not only enjoying the song but you can play “Nửa Hồn Thương Đau by Phạm Đình Chương” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that device. But, before that, you need to understand its guitar chords.

When you are looking for Nửa Hồn Thương Đau guitar chords, you just visit to the right website.

Yups, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play the music.

“Nửa Hồn Thương Đau” guitar chords has Slow Rock rhythm and included in “” album.

Nửa Hồn Thương Đau by Phạm Đình Chương Guitar Chords

Nhắm mắt [Em]cho tôi tìm một thoáng hương xưa [Am]/.
Cho tôi về [B7]đường cũ nên thơ [Em].
Cho tôi gặp [Am7]người xưa ước [B7]mơ.
Hay chỉ là giấc [Em]mơ thôi.
Nghe tình đang chết [Am7]trong [Em]tôi.
Cho lòng tiếc nuối [B7]xót thương suốt [Em]đời.
Nhắm mắt [Em]ôi sao [B7]nửa hồn bỗng thương [Am7]đau.
Ôi sao ngàn [B7]trùng mãi xa nhau [Em].
Hay ta còn [Am6]hẹn nhau kiếp [B7]nào.
Anh ở đâu [B7]? Em ở đâu [Em]?
Có chăng mưa sầu [Em]buồn đen [C]mắt sâu [B7].
Nhắm mắt [Em]chỉ thấy một chân trời tím ngắt [Am]
Chỉ thấy lòng [D7]nhớ nhung chất ngất [G].
Và tiếng hát và nước mắt [B7].
Đôi [E]khi em muốn tin
Đôi [Em]khi em muốn tin
Ôi những người [C]ôi những người [Am].
Khóc lẻ loi [B7]một mình [Em].
(Rall…)
Khóc (ư… ư) lẻ [B7]loi [Am6]một [Em] [C]mình [Am], [Em], .
—————–

If you wanna study Phạm Đình Chương Nửa Hồn Thương Đau guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only lack tiny adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Btw, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just click search button in this site, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!