Nửa đoạn tình buồn in guitar acoustic version might be one of your favourite music. Not only hearing the music but you can play “Nửa đoạn tình buồn by Phạm Duy” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that device. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

When you are looking for Nửa đoạn tình buồn guitar chords, you just visit to the right web site.

Yups, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play that song.

“Nửa đoạn tình buồn” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Nửa đoạn tình buồn by Phạm Duy Guitar Chords

Cho [Em] tôi nửa đoạn tình [B7] buồn
Để tôi lấp [Em] kín đáy [B7] hồn của [Em] tôi, hồn đã vỡ đôi
Yêu [Em] người mà người chẳng có yêu [G] tôi
Thế [Am] thôi, thôi [G] nhé đành [B7] thôi nhé [Em] người
Đành thôi nhé [Em] người
 
Tôi [D] mua hoa [C] thắm tôi liệm [Bm] cuộc đời
[Em] Kết vòng tang [Bm] trắng khẽ [Em] gọi tên người
Chiều [B7] nay trăng sao rơi rớt trên đồi
Chiều [Am] nay mưa giăng [B7] giá buốt tim [Em] rồi
 
Cho [Em] tôi nửa đoạn tình [B7] buồn
Để tôi lấp [Em] kín đáy [B7] hồn của [Em] tôi, hồn đã vỡ đôi
Yêu [Em] người mà người chẳng có yêu [G] tôi
Thế [Am] thôi, thôi [G] nhé đành [B7] thôi nhé [Em] người
Đành thôi nhé [Em] người
 
Gió [E] buồn sẽ [A] bước chân [E] côi, [A] bước chân mồ [E] côi
Ngân [F#m] nga chuông [B7] lạnh tím trời nghĩa [E] trang
Gục [A] đầu bên [F#m] nấm mồ [A] hoang, [D] nấm mồ [A] hoang
Bâng [B7] khuâng thầm hỏi mộ tôi hay mộ [Em] nàng? [Am] [Em]
Mộ [Em] ai thì cũng là mộ [G] hoang
Tình [Am] chôn đã chết úa [B7] vàng đớn [Em] đau
 
Trên mười [F] đầu ngón [B7] tay ở giữa đoạn tình [Em] này
—————–

If you want to study Phạm Duy Nửa đoạn tình buồn guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

By the way, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just click search menu in this page, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!