Nóng Thì Làm Gì ? in guitar acoustic version can be one of your liked music. Not only hearing the music but you can play “Nóng Thì Làm Gì ? by Đu Đồ Nút” using guitar too. Yes .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

If you are looking for Nóng Thì Làm Gì ? guitar chords, you just visit to the perfect page.

Yes, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play the music.

“Nóng Thì Làm Gì ?” guitar chords has Fox rhythm and included in “” album.

Nóng Thì Làm Gì ? by Đu Đồ Nút Guitar Chords

[C]Trời nhẹ dần [G]lên cao, nhiệt [F]độ đạt mức bốn [C]mươi
[C]Trùm khăn kín [Am]mặt, nhìn ai [Dm]cũng giống như người [G]dơi
[C]Và còn dòng [G]xe kia, nằm [F]im như không muốn [C]trôi
[F]Tắc đường lúc [C]năm giờ mà [G]nóng như là [C]trưa.
[F] [C] [G] [C]
 
[C]Về nhà là [G]lăn ra, điêu [F]hòa bật mức tối [C]đa
[C]Chợt nghe tắt [Am]phụt, mọi màu [Dm]sắc bỗng hóa thành [G]đen
[C]Mở tủ lạnh ra [G]xem, tìm [F]hoài mà không thấy [C]kem
[F]Mất điện suốt [C]đêm nên nằm [G]mãi vẫn chưa ngủ [C]ngon.
[F] [C] [G] [C]
 
[F]Vừa đầu hè đã nóng [G]thế này
[Em]Hè thật thì không biết [Am]thế nào
Quạt [F]bay ra hơi nóng như [Am]gió Lào
[G]Lượn ngoài đường thì sợ đen da
[G7]Mà ngồi nhà thì điện không có
 
[C]Muỗi đến đốt theo đàn
Các [Am]em thi nhau khoe hàng
Nóng [F]như đang đun trong nồi
[G]Mồ hôi rơi
[G7]Dù đang bơi
 
Trời ơi sao [C]nóng nóng vãi linh [G]hồn
Tắm [Am]xong vẫn nóng vãi [Em]…ờm
Vãi [F]something rhymes with [Dm]ồn
[G7]Hè [C]ơi
—————–

If you wanna study Đu Đồ Nút Nóng Thì Làm Gì ? guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack tiny adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

By the way, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Simple .. just click search menu in this web, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!