Nơi một bến hồng played in guitar might be one of your favourite music. Not only hearing the song but you can play “Nơi một bến hồng by Quốc Bảo” using guitar too. Yes .. this song by may also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

When you are looking for Nơi một bến hồng guitar chords, you just come to the perfect web.

Yeah,Ya, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play Nơi một bến hồng music.

“Nơi một bến hồng” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Nơi một bến hồng by Quốc Bảo Guitar Chords

[Dm] Em đã về ở nơi giấc [A] mơ áo quần cài
[Gm] Môi uống thêm cho vừa [A] say
[Gm] Em đã nằm gọn trong sách [C] kinh trôi dạt
Ở [Bb] cuối nơi một bến [A] hồng trong vắt
 
Ở [Gm] giữa câu thơ anh vừa [C] gieo xong
Chỉ [Dm] tiếng gieo vui đã thành [Bb] thơ
Thành ra mối [Am] duyên lành
Thành ra chữ [A] yêu mềm mướt giữa nụ [A7] hôn?
 
[Dm] [A] – [Gm] [A]
 
[Dm] Ôm ấp vào này yêu dấu [A] ơi ấm êm này
[Gm] Không cách xa hơn một [A] giây
[Gm] Trong tiếng thơ nhẹ như gió [C] lay qua mành
Mình [Bb] gói nhau vào với [A] tình em nhé
 
Mình [Gm] chuốc cho nhau lưng chừng [C] cơn say
[Dm] Tình ấm thân an đã là [Bb] vui
Là ơn phúc [Am] vô lượng
Là tia sữa [A] thơm ngọt mát đã hồi [A7] sinh thân [Dm] xác anh
 
[A] [C] [F] [D7] [Gm] [E7] [A]
 
Ở [Gm] giữa câu thơ anh vừa [C] gieo xong
Chỉ [Dm] tiếng gieo vui đã thành [Bb] thơ
Thành ra mối [Am] duyên lành
Thành ra chữ [A] yêu mềm mướt giữa nụ [A7] hôn?
Thân [Dm] xác anh…
—————–

If you want to be master of Quốc Bảo Nơi một bến hồng guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack tiny adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Fyi, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Simple .. just use search button in this site, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!