Nói Gì Thì Em Cứ Nói Đi played in guitar maybe one of your liked music. Not only enjoying the music but you can play “Nói Gì Thì Em Cứ Nói Đi by Thái Tuấn” using guitar too. Yes .. this music by may also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Nói Gì Thì Em Cứ Nói Đi guitar chords, you just visit to the right page.

Yes, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Nói Gì Thì Em Cứ Nói Đi song.

“Nói Gì Thì Em Cứ Nói Đi” guitar chords has Blues rhythm and included in “” album.

Nói Gì Thì Em Cứ Nói Đi by Thái Tuấn Guitar Chords

Này em có [Am]muốn ở bên anh [D]không? Này em có [G]muốn hạnh phúc trong [Em]lòng?
Này em có [Am]muốn … có [D]muốn chúng ta thành [G]đôi [Em]
Này em có [Am]muốn cùng anh viết [D]ra chuyện tình [G]yêu của hai chúng [Em]ta
Để rồi mai [Am]sau con cháu cùng [D]lắng tai nghe chuyện ông [G]bà [Em]
 
[Am]Em… sẽ muốn [D]thế nào? Dù em [G]muốn những thứ lớn [Em]lao
Em [Am]muốn có những ông [D]sao ở trên [G]trời cao [Em]
[Am]Anh cũng sẽ đi [D]tìm làm như [G]cách người ta đóng m[E]phim
Anh [Am]lấy đom đóm cho [D]em ngắm mỗi [G]đêm [Em]
 
[Am]Em sẽ muốn những [D]gì? Cho dù xa [G]xôi thì anh cũng [Em]đi
Em m[Am]uốn nước mắt sẽ [D]không lăn trên bờ [G]mi [Em]
[Am]Anh sẽ cho em nụ [D]cười chỉ cần em [G]vui là anh sẽ thảnh [Em]thơi
Và em có [Am]muốn muốn [D]gì thì em cứ nói [G]đi
—————–

If you want to learn Thái Tuấn Nói Gì Thì Em Cứ Nói Đi guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack tiny adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Fyi, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this site, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!