Nỗi buồn hải âu played in guitar might be one of your favourite music. Not only enjoying the song but you can play “Nỗi buồn hải âu by Vĩnh Thuận” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are searching for Nỗi buồn hải âu guitar chords, you have visit to the right website.

Yeah,Ya, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play that music.

“Nỗi buồn hải âu” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Nỗi buồn hải âu by Vĩnh Thuận Guitar Chords

1. [Em] Ngày ra đi lần [G] cuối tôi [Em] mơ dáng em [C] cười
[Em] Dù tình yêu sỏi [G] đá như [C] mây trắng biển [D] xa
[G] Vì đời tôi là hải âu buồn [C] đậu trên boong tàu chiều [Em] chiều

2. [Em] Nhìn trùng dương nổi [G] sóng tôi [Em] tung cánh bay [C] về
[Em] Miền thùy dương sỏi [G] đá cho [C] tim bớt quặn [D] đau
[G] Vì nhà tôi là bãi dâu tằm [C] thèm ôi một ngày hòa [Em] bình.

ĐK:
[Am] Ngày đi ra khơi mùa [Em] buồn dâng trên môi
[Am] Ôi dáng em [Em] cười ôi dáng em [C] cười ôi dáng em [B7] cười
[Em] Nhớ nhớ biết mấy [Am] thương yêu bao nhiêu
[G] Tôi gom trong cánh hải âu [Em] buồn.

3. [Em] Mà ngày qua dài [G] quá thân [Em] tôi lắm mưa [C] buồn
[Em] Dù tình tôi rộng [G] lớn nhưng [C] chim vẫn là [D] chim
[G] Vì đời tôi là hải âu buồn [C] thường mơ một ngày hòa [Em] bình.
—————–

If you want to be master of Vĩnh Thuận Nỗi buồn hải âu guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Btw, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Want to play another guitar chords? Simple .. just use search menu in this web, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!