Noel đã về in guitar acoustic version can be one of your liked music. Not only hearing the song but you can play “Noel đã về by Thông Vi Vu” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that device. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

If you are looking for Noel đã về guitar chords, you just visit to the best page.

Yeah,Ya, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play the music.

“Noel đã về” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Noel đã về by Thông Vi Vu Guitar Chords

1. Noel đã [C] về một mùa [G7] sao đêm trời lấp [C] lánh
Thinh không sáng [Dm] ngời chào mừng [F] ngày Chúa xuống dương [C] gian
Cho muôn kiếp [F] người bừng nụ [G] cười đêm tối qua [C] rồi
Thắp sáng [Dm] lên tin yêu đón [G] mời đây vua [G7] trời nguồn sáng ra [C] đời.

ĐK: Lời nguyện [Am] cầu dâng [F] Chúa xin muôn ân [Em] trời
Cho khắp [G] nơi người [Dm] người vui trong bình [G] an
Xin cho [F] muôn lời hát đêm Noel [Em] về
Sẽ kết [Dm] nên cung [G7] nhạc vang mãi yêu [C] thương.

2. Noel đã [C] về mùa hội [G7] ca đem vào thế [C] giới
Theo muôn sứ [Dm] thần gọi người [F] trần cất tiếng ca [C] vang
Vinh danh Chúa [F] trời ngàn ngàn [G] đời trên chốn cao [C] vời
Khắp thế [Dm] nhân hân hoan đón [G] mừng ơn an [G7] bình đã đến đây [C] rồi.

3. Noel đã [C] về một niềm [G7] vui chan hòa ánh [C] sáng
Bao la đất [Dm] trời vạn vật [F] bừng vỡ khúc hân [C] hoan
Mây cao gió [F] ngàn về nhịp [G] nhàng đưa bước thiên [C] đàng
Lá với [Dm] cây đan tay ngỡ [G] ngàn ôi chao [G7] niềm hạnh phúc dâng [C] tràn.
—————–

If you wanna study Thông Vi Vu Noel đã về guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only require tiny adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

For your info, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Searching for another guitar chords? Easy .. just click search button in this web, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!