Nợ duyên in guitar acoustic version can be one of your liked song. Not only hearing the song but you can play “Nợ duyên by Thái Khang” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are looking for Nợ duyên guitar chords, you’ve come to the right place.

Yups, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Nợ duyên song.

“Nợ duyên” guitar chords has Chachacha rhythm and included in “” album.

Nợ duyên by Thái Khang Guitar Chords

[Am] Bóng dáng ai đẹp xinh cho lòng [C] ta đang chìm [G] đắm
Với áo dài tung [Dm] tăng em bước [C] đi lòng anh xuyến [Em] xao
Này người ơi xin dừng [Am] bước cho anh làm quen cùng được chuyện [C] trò
Này nhà bé ở [Dm] đâu? Cho anh xin tiễn em chung [Am] đường

Ai có quen gì anh sao tự [C] nhiên đi cùng [G] hướng
Biết chi nhà người [Dm] ta xin tránh [C] ra nhường em lối [Em] đi
Mà nhà em thiệt là [Am] khó em quen anh em sẽ bị [C] đòn
Hẹn anh mai lớn [Dm] lên đi em sẽ trao anh trái tim [Am] này

Thật [Am] là chẳng biết làm biết làm sao anh yêu em yêu thật lòng [C] mà
Ngày đầu khi mới gặp [G] em anh như người say quên lối về [Am] nhà
Thật lòng yêu sớm vậy [C] sao? ai thèm [G] tin ai thèm nghe anh [Am] nói

Thật là chẳng biết làm sao khi ta quen đã bao ngày [C] rồi
Mà ngại chi hỡi người [G] ơi sao không cùng nhau sánh bước chung [Am] đường
Nhà thì cũng đến rồi [C] thôi xin chào [G] anh mai gặp nhau anh [Am] nhé
—————–

If you want to be master of Thái Khang Nợ duyên guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

For your info, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just click search menu in this web, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!