Những nụ gai mòn played in guitar can be one of the best music you loved. Not only enjoying the music but you can play “Những nụ gai mòn by ” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Những nụ gai mòn guitar chords, you just visit to the right site.

Yups, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play the song.

“Những nụ gai mòn” guitar chords has Slow Rock rhythm and included in “” album.

Những nụ gai mòn by Guitar Chords

1. [F] Người tôi yêu [Am] đó tháng năm [Bb] xa như tuổi [C] Đông
[Dm] Mưa núi giăng [Am] sầu che cành khô cây mùa giấc [C] cong
[F] Người tôi yêu [Am] với khát khao [Bb] bao lời sắt [C] son
[Bb] Đây giấc mê [Dm] dài tôi tròn [Am] gai như nụ gai [F] mòn

ĐK: Ngày yêu [Dm] thương tóc em [Gm] dài hoa nắng [C] vương
Bước chân [F] mềm trên lối [Gm] vương cùng hẹn ước luôn có [C] nhau
Chiều xanh [Dm] xao nắng không [Gm] màu tôi lắng [C] nghe mình băng [F] giá
Ngỡ đâu [Gm] đó đã em bỏ [C] tôi tình đời biển [F] dâu [Bb]

2. [F] Từ xa em [Am] đó vết chém [Bb] đau tôi tìm [C] quên
[Dm] Nhưng vẫn em [Am] cười trong hồn tôi môi ngọt ý [C] đêm
[F] Dù bao năm [Am] tháng chất đam [Bb] mê còn ngất [C] ngây
[Bb] Dù mất nhau [Dm] rồi mà tôi [Am] vẫn còn thương còn thương [F] hoài
—————–

If you wanna be master of Những nụ gai mòn guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just require tiny adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Fyi, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Searching for another guitar chords? Simple .. just use search button in this page, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!