Những ngày xa mẹ in guitar acoustic version maybe one of your loved song. Not only enjoying the music but you can play “Những ngày xa mẹ by Y Vân” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

When you are looking for Những ngày xa mẹ guitar chords, you’ve visit to the best web site.

Yes, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play the song.

“Những ngày xa mẹ” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Những ngày xa mẹ by Y Vân Guitar Chords

1. Mẹ [Em] ơi, những [G]ngày con vắng xa [C]mẹ
Những [D] ngày dài bằng thế [G] kỷ
Lạnh [D] lùng còn hơn băng [G] giá
Mẹ [Em] ơi, những [E7]ngày ngăn cách bơ [Am] vơ
Những [D] đêm ôm gối thẩn [G] thờ
Cõi [D] lòng chua xót vô [Bm7] bờ.
 
2. Mẹ [Em] ơi, những [G]ngày con vắng xa [C]mẹ
Những [D] lời nghẹn ngào nức [G] nở
Nhìn [D] hình mẹ cho đỡ [G] nhớ
Mẹ [Em] ơi những [E7]ngày mưa gió lê [Am] thê
Nhớ [D] lời mẹ hát hôm [G] xưa
Khiến [Bm7] cho lòng con não [Em] nề.
 
ĐK:
Mẹ [Em] ơi khi xa [Bm]mẹ, tuổi [Em]thơ như mất [Am]đi
Tình [G] yêu thương chan hoà, tình [Bm] êm như suối mơ
Tình [Em] cao như vũ [Am]trụ, tình [Em]sâu như biển [Am]cả
Nói [G] sao cho vừa [B7] mối tình của [Em] mẹ. [D] [Em]
 
3. Mẹ [Em] ơi những [G]lời con viết cho [C]mẹ
Dẫu [D] là cuộc tình bé [G] nhỏ
Mà [D] đầy tình thương nỗi [G] nhớ
Mẹ [Em] ơi ước [E7]gì giông tố qua [Am] đi
Những [D] ngày thôi khóc phân [G] ly
Ta [Bm7] sum họp trong mái [Em] nhà.
—————–

If you want to learn Y Vân Những ngày xa mẹ guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

By the way, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just click search button in this place, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!