Những Ngày Trong Nắng played in guitar maybe one of the good music you loved. Not only enjoying the song but you can play “Những Ngày Trong Nắng by ” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that device. But, before that, you need to understand its guitar chords.

If you are looking for Những Ngày Trong Nắng guitar chords, you have come to the perfect site.

Yeah,Ya, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play the song.

“Những Ngày Trong Nắng” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Những Ngày Trong Nắng by Guitar Chords

Ngày [C]nào em đi trong nắng
Mơ giấc em ngọt [G/B]ngào
Trên nôi thơ ấu
Mong sớm mai dịu [Am]dàng
Cho em tung cánh
Thênh thang cuộc [F]đời [Em]
 
Và [Dm]rồi khi em khôn lớn
vẫn đây ngày [C/E]xưa
Trong em nhiều bỡ [Am]ngỡ
Xòe [F]bàn tay ngoan đặt
[C/E]Vào nơi tim khát [Dm]khao [G]
 
Từng [C]ngày em đi trong nắng
Nhẹ [G/B]nhàng em mau chóng bay
Là một [F/A]thoáng bâng khuâng
Vu vơ trong em tuổi thơ [C/G]ấu [G7]qua
 
Còn thơ [F]bé trong tim
Em nhiều mộng [C/E]mơ
Giờ đã [Dm]lớn em đi trên đường
Em [C/E]bước em thênh thang đầy màu [G]xanh
 
Những ngày trong [C]nắng
Yêu thương em nghe thấy
Tiếng sóng reo đại [G/B]dương
Và nhớ những [Am]lần em một mình ngồi
Nhìn trời mây [G]bay
Sẽ mãi [F]là tóc em [C/E]dài để cho
[Dm]Gió còn mãi bay
Theo hai bờ vai [G]nghiêng
 
Những ngày trong [C]nắng
Đang tay em mong theo
Nắng đến những [G]ngày mưa [E]
Để hát nhè [Am]nhẹ,
Em gửi vào đời
Nụ cười trong [Gm]veo [C7]
Nhớ những [F]chiều thiết tha [C/E]nhiều
Bờ môi [Dm]nhé em xinh như ngàn đóa [G]hoa
Những ngày trong [C]nắng
—————–

If you want to learn Những Ngày Trong Nắng guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack few adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

By the way, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this site.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search button in this place, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!