Những ngày nghỉ phép played in guitar might be one of the best music you loved. Not only enjoying the song but you can play “Những ngày nghỉ phép by Y Vũ” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are searching for Những ngày nghỉ phép guitar chords, you already come to the best site.

Yeah,Ya, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play that song.

“Những ngày nghỉ phép” guitar chords has Disco rhythm and included in “” album.

Những ngày nghỉ phép by Y Vũ Guitar Chords

1. Những đêm lạnh [Em] lẽo anh nhớ em vô cùng
Vách núi lưng đèo mòn [Bm] đôi gót phong [Em] sương
Anh mong những [Am] khi gần nhau dù không lâu là bao
Nhưng trẻ [C] đẹp bằng chuyện thần thoại hoang [Em] đường
Ngững ngày nghỉ [Am] phép em ơi
Những ngày nghỉ [G] phép em ơi, thật thần [Em] tiên [Am][Em]

ĐK: [Am] Thương và [Em] nhớ chất cao bằng [Am] lưng trời tuổi [G] mây
[Am] Yêu và [Em] mến khắc sâu bằng [Am] tim biển đáy [G] sông
[Am] Nên khi ta gần nhau [Bm] quên bao đêm vắng nhau
[Em] Nên khi ta gần nhau. [G] quên bao đêm

2. Những đêm lạnh [Em] lẽo anh nhớ em vô cùng
Vách núi lưng đèo mòn [Bm] đôi gót phong [Em] sương
Anh mong những [Am] khi gần nhau dù không lâu là bao
Nhưng trẻ [C] đẹp bằng chuyện thần thoại hoang [Em] đường
Những ngày nghỉ [Am] phép em ơi
Những ngày nghỉ [G] phép em ơi, thật thần [Em] tiên [Am][Em]
—————–

If you want to learn Y Vũ Những ngày nghỉ phép guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack few adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

For your info, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search button in this web, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!