Những Đứa Trẻ Đường Phố played in guitar might be one of the good music you loved. Not only enjoying the music but you can play “Những Đứa Trẻ Đường Phố by Khánh Đơn” using guitar too. Yes .. this music by may also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Những Đứa Trẻ Đường Phố guitar chords, you already visit to the best site.

Yes, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Những Đứa Trẻ Đường Phố song.

“Những Đứa Trẻ Đường Phố” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Những Đứa Trẻ Đường Phố by Khánh Đơn Guitar Chords

[Am]Đêm dần buông từng con phố [Em]vẫn u buồn
[Dm]Riêng mình em vẫn lê đôi [Am]chân mỏi mòn
[Am]Trên bàn tay mà sao vé [Em]số vẫn dày, [Dm]mời người đời giúp [E7]e
[Am]Mưa lại rơi, bờ vai áo [Em]rách đi về
[Dm]Hiên nhà ai, ngả lừng thân [Am]em mệt nhoài
[Am]Đôi lần em thầm khát ước [G]đến mái trường, [E7]một ước muốn bình [Am]thường
[Am]Hỏi cha mẹ em là ai, hỏi [Em]gia đình em ở đâu,
Tuổi [F]thơ em không hề [G]biết tiếng ê [C]a của mái trường
Xa [Dm]lạ 2 chữ tình thương, tuổi [Am]thơ em chỉ biết mùi gió sương
[Am]Hỏi sao lại sinh thành em, để [Em]cho đời em khổ đau
Để [F]em lao thân đường [G]phố, miếng cơm [C]không đủ ấm lòng
Vai [Dm]gầy đi giữa mùa đông, chẳng [E7]ai hay em khóc nơi góc [Am]đường
—————–

If you wanna learn Khánh Đơn Những Đứa Trẻ Đường Phố guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just require tiny adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

By the way, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this page, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!