Những điều thiêng liêng (Sacred things) in ukulele acoustic version can be one of your liked song. Not only enjoying the music but you can play “Những điều thiêng liêng (Sacred things) by TT. Thích Chân Quang” using ukulele too. Yeah .. this song by can also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its ukulele chords.

If you are looking for Những điều thiêng liêng (Sacred things) ukulele chords, you just visit to the perfect page.

Yeah,Ya, ukulele is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth ukulele will feel to play Những điều thiêng liêng (Sacred things) music.

“Những điều thiêng liêng (Sacred things)” ukulele chords has rhythm and included in “” album.

Những điều thiêng liêng (Sacred things) by TT. Thích Chân Quang ukulele Chords

Lời 1:
[G7] Ai sẽ sống trên cuộc [C] đời, [G] quên chưa ngắm cánh hoa [C] rơi?
[F] Ai đi lướt qua phận [Am] người, [C] chưa nghe tiếng ru vời [G] vợi?
[C] Canh khuya tiếng chuông diệu [G] huyền, đưa ta đến nơi bình [Am] yên
[G] Yêu thương nước non ngập [C] lòng, trăm con suối qua dòng [C] sông [G]

Những [C] điều rất thiêng [G7] liêng, cho [F] ta qua muộn [C] phiền.
Mang [Am] hạnh phúc bay [C] lên, thêm [F] nhiều tình yêu [G] mến.
Những [Am] điều rất thiêng [C] liêng, soi [Cm] thênh thang mọi [G] miền
Ươm [F] thành ước mơ [C] xa, ta [Dm] bên nhau hiền [C] hòa
Cho [F] cuộc sống thăng [C] hoa

[C] Ánh mắt mẹ [C7] già, hoặc [G] khói lúc chiều [C] tà
[C] Hoa bay ngát [C] hương, vầng [G] trăng xưa nhớ [C] thương.
[G] Chùa cội cây [C] cao, trái [Am] tim ta dạt [C] dào
[F] Xin con người [G] sẽ biết [C] thương nhau thật [C] nhiều [F] [C]

Còn [A] đó giữa thế [A] giới, tiếng [Am] kinh rất nhiệm [C7] mầu.
Cuộc [Dm] sống, vẫn lấp [G] lánh, biết [F] bao điều thiêng [C] liêng [G] [F] [C]

Lời 2:
[G7] Ai sẽ sống trên cuộc [C] đời, [G] quên chưa thức giữa đêm [C] khuya.
[F] Xem trăng chiếu qua vườn [Am] nhà, [C] hương theo gió bay hiền [G] hòa.
[C] Ai mơ giấc mơ thật [G] thà, [C] chim tung cánh bay về [Am] xa
[G] Yêu thương những trang sử [C] vàng, [C] quê hương đứng lên vẻ [C] vang.

Những [C] điều rất thiêng [G7] liêng, cho [F] ta qua muộn [C] phiền.
Mang [Am] hạnh phúc bay [C] lên, thêm [F] nhiều tình yêu [G] mến.
Những [Am] điều rất thiêng [C] liêng, như [Cm] đêm xuân diệu [G] hiền.
Hoa [F] nở đón ban [C] mai, ta [Dm] đi qua cuộc [C] đời
Yêu [F] từng cánh hoa [C] rơi [F] [C]

[C] Gió sẽ thì [C7] thầm, và [G] lúa sẽ nảy [C] mầm
[C] Em thơ hát [C] ca, đùa [G7] vui bên phố [C] hoa
[G] Chùa niềm yêu [C] thương, trái [Am] tim ta tìm [C] về
[F] Xin con người [G] sẽ, giữ [C] cho nhau lời [C] thề [F] [C]

Còn [A] đó giữa thế [A] giới, ánh [Am]dương chiếu rạng [C7] ngời
Người [Dm] đón ánh nắng [G] mới, với [F] thanh bình muôn [C] nơi [G] [F] [C] [C]

Lời tiếng Anh:

[G7] Who has not once in [C] life, [G] looked a falling flo-[C] wer?
[F] Who hurried through this [Am] world, [C] without a mother’s [G] song?
[C] Temple bell sounds [G] at night, [C] help calm down our [Am] mind.
[G] My love’s just for coun-[C] try, as streams flow into [C] sea [G].

Ma-[C] ny sacred [G7] things, take [F] out our trou-[C] ble,
Raise [Am] up happi-[C] ness, crea-[F] te love for [G] life.
Ma-[Am] ny sacred [C] things, [C7] shine on every-[G] where,
Give [F] aspira-[C] tion, add [Dm] more friendly [C] smiles.
We [F] fly with our [C] wings [F] [C].

[C] Gaze of mo-[C7] ther, or [G] smoke in sun-[C] set.
[C] Smell of flow-[C] ers, old [G7] moon in my [C] heart.
[G] Temple’s sublime [C] tree, all [Am] touch our [C] hearts.
[F] And we can [G] live with [C] love toge-[C] ther.

Thers’s [A] still in the [A] world chant [Am] of holi-[C7] ness,
And [Dm] life never [G] lacks sa-[F] cred things to [C] share [G][F][C][C].
—————–

If you want to learn TT. Thích Chân Quang Những điều thiêng liêng (Sacred things) ukulele chords, the most important basic ukulele chords to understand are C chord, D chord, G chord, and Em chord. These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Btw, you may also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords in this web.
Searching for another ukulele chords? Easy .. just click search menu in this web, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!