Những điều thiêng liêng (Sacred things) in guitar acoustic version can be one of the perfect song you loved. Not only enjoying the song but you can play “Những điều thiêng liêng (Sacred things) by TT. Thích Chân Quang” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that device. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

When you are looking for Những điều thiêng liêng (Sacred things) guitar chords, you just visit to the right site.

Yups, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play that music.

“Những điều thiêng liêng (Sacred things)” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Những điều thiêng liêng (Sacred things) by TT. Thích Chân Quang Guitar Chords

Lời 1:
[G7] Ai sẽ sống trên cuộc [C] đời, [G] quên chưa ngắm cánh hoa [C] rơi?
[F] Ai đi lướt qua phận [Am] người, [C] chưa nghe tiếng ru vời [G] vợi?
[C] Canh khuya tiếng chuông diệu [G] huyền, đưa ta đến nơi bình [Am] yên
[G] Yêu thương nước non ngập [C] lòng, trăm con suối qua dòng [C] sông [G]

Những [C] điều rất thiêng [G7] liêng, cho [F] ta qua muộn [C] phiền.
Mang [Am] hạnh phúc bay [C] lên, thêm [F] nhiều tình yêu [G] mến.
Những [Am] điều rất thiêng [C] liêng, soi [Cm] thênh thang mọi [G] miền
Ươm [F] thành ước mơ [C] xa, ta [Dm] bên nhau hiền [C] hòa
Cho [F] cuộc sống thăng [C] hoa

[C] Ánh mắt mẹ [C7] già, hoặc [G] khói lúc chiều [C] tà
[C] Hoa bay ngát [C] hương, vầng [G] trăng xưa nhớ [C] thương.
[G] Chùa cội cây [C] cao, trái [Am] tim ta dạt [C] dào
[F] Xin con người [G] sẽ biết [C] thương nhau thật [C] nhiều [F] [C]

Còn [A] đó giữa thế [A] giới, tiếng [Am] kinh rất nhiệm [C7] mầu.
Cuộc [Dm] sống, vẫn lấp [G] lánh, biết [F] bao điều thiêng [C] liêng [G] [F] [C]

Lời 2:
[G7] Ai sẽ sống trên cuộc [C] đời, [G] quên chưa thức giữa đêm [C] khuya.
[F] Xem trăng chiếu qua vườn [Am] nhà, [C] hương theo gió bay hiền [G] hòa.
[C] Ai mơ giấc mơ thật [G] thà, [C] chim tung cánh bay về [Am] xa
[G] Yêu thương những trang sử [C] vàng, [C] quê hương đứng lên vẻ [C] vang.

Những [C] điều rất thiêng [G7] liêng, cho [F] ta qua muộn [C] phiền.
Mang [Am] hạnh phúc bay [C] lên, thêm [F] nhiều tình yêu [G] mến.
Những [Am] điều rất thiêng [C] liêng, như [Cm] đêm xuân diệu [G] hiền.
Hoa [F] nở đón ban [C] mai, ta [Dm] đi qua cuộc [C] đời
Yêu [F] từng cánh hoa [C] rơi [F] [C]

[C] Gió sẽ thì [C7] thầm, và [G] lúa sẽ nảy [C] mầm
[C] Em thơ hát [C] ca, đùa [G7] vui bên phố [C] hoa
[G] Chùa niềm yêu [C] thương, trái [Am] tim ta tìm [C] về
[F] Xin con người [G] sẽ, giữ [C] cho nhau lời [C] thề [F] [C]

Còn [A] đó giữa thế [A] giới, ánh [Am]dương chiếu rạng [C7] ngời
Người [Dm] đón ánh nắng [G] mới, với [F] thanh bình muôn [C] nơi [G] [F] [C] [C]

Lời tiếng Anh:

[G7] Who has not once in [C] life, [G] looked a falling flo-[C] wer?
[F] Who hurried through this [Am] world, [C] without a mother’s [G] song?
[C] Temple bell sounds [G] at night, [C] help calm down our [Am] mind.
[G] My love’s just for coun-[C] try, as streams flow into [C] sea [G].

Ma-[C] ny sacred [G7] things, take [F] out our trou-[C] ble,
Raise [Am] up happi-[C] ness, crea-[F] te love for [G] life.
Ma-[Am] ny sacred [C] things, [C7] shine on every-[G] where,
Give [F] aspira-[C] tion, add [Dm] more friendly [C] smiles.
We [F] fly with our [C] wings [F] [C].

[C] Gaze of mo-[C7] ther, or [G] smoke in sun-[C] set.
[C] Smell of flow-[C] ers, old [G7] moon in my [C] heart.
[G] Temple’s sublime [C] tree, all [Am] touch our [C] hearts.
[F] And we can [G] live with [C] love toge-[C] ther.

Thers’s [A] still in the [A] world chant [Am] of holi-[C7] ness,
And [Dm] life never [G] lacks sa-[F] cred things to [C] share [G][F][C][C].
—————–

If you wanna learn TT. Thích Chân Quang Những điều thiêng liêng (Sacred things) guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Btw, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just click search menu in this place, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!