Như một giấc mơ played in guitar may be one of the best song you loved. Not only enjoying the music but you can play “Như một giấc mơ by Vũ Đình Ân” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

When you are searching for Như một giấc mơ guitar chords, you’ve visit to the perfect website.

Yups, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play Như một giấc mơ music.

“Như một giấc mơ” guitar chords has Slow Rock rhythm and included in “” album.

Như một giấc mơ by Vũ Đình Ân Guitar Chords

1. Như một giấc [G] mơ anh vẫn đợi [E7] chờ tình đến như [Am] thơ
Em là đóa [Dm] hoa thân không lụa [G] là hương tỏa bay [C] xa [E7]
Tình [Am] yêu từ ánh [E7] mắt dịu [Dm] hiền
Tình [G] yêu từ ánh mắt đầu [C] tiên ta trao [E7] nhau.

2. Như một giấc [G] mơ anh vẫn đợi [E7] chờ tình đến như [Am] thơ
Em là tiếng [Dm] ca cho em cung [G] đàn đem mùa xuân [C] đến [E7]
Tìm [Am] nhau làn hơi [E7] ấm môi [Dm] mềm
Tìm [G] nhau từng ngày tháng bình [C] yên [E7] ta bên [Am] nhau.

ĐK:
Và rồi từ [G] đó anh cần em như sóng biển rì [C] rào [A7]
Và rồi từ [Dm] đó em cần [G] anh như nỗi niềm khát [C] khao [E7]
Ta trao [A] nhau tình [D] yêu nồng [Bm] nàn [E7]
Ta trao [A] nhau tình [E7] yêu muộn [A] màng

3. Như một giấc [G] mơ không thể phai [E7] mờ tình vẫn như [Am] thơ
Em là ánh [Dm] trăng trong như ngày [G] rằm yên bình say [C] đắm [E7]
Tình [Am] yêu màu xanh [E7] thắm cuộc [Dm] đời
Tình [G] yêu ngày mai sẽ lên [C] ngôi [E7] ta bên [Am] nhau.
—————–

If you want to study Vũ Đình Ân Như một giấc mơ guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack few adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Btw, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just click search menu in this web, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!