Như mây xuống phố played in guitar may be one of the best music you liked. Not only hearing the song but you can play “Như mây xuống phố by Nguyễn Ngọc Thiện” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are looking for Như mây xuống phố guitar chords, you just come to the best web site.

Yups, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play that music.

“Như mây xuống phố” guitar chords has Slow Surf rhythm and included in “” album.

Như mây xuống phố by Nguyễn Ngọc Thiện Guitar Chords

1. Chiếc áo [F] trắng tung tăng như mây trên đường
Áo trắng quá mây ơi! tràn xuống lòng [Gm] ai
Chiếc áo [C] trắng xoay xoay tim tên khờ khạo
Sẽ thức giấc bao đêm vì mây xuống [F] phố

2. Có những [F] lúc con tim nghe muôn xao động
Chiếc áo trắng dịu dàng cùng tiếng mẹ [Gm] ru
Với chiếc [C] nón nghiêng che quê hương huyền thoại
Sẽ nhắc nhở trong ta dòng suối tuổi [F] thơ

ĐK: Chợt [Bb] có lúc [Gm] nào lòng [F] cứ rối bời
Vì [C] ngàn mây trắng [Gm] bay
Một [Bbm] hôm quên không [F] ghé
Chờ [Gm] áo trắng về ngày [F] mới bắt đầu
Rồi [C] cùng ra phố [Gm] đông
Làm [Bbm] rung bao trái [F] tim

[F] Như hôm nào chợt [Gm] đi xa
[C] Vẫn nhớ hoài tà [F] áo trắng
Khi đêm vè ngồi [Gm] tương tư
[C] Nhớ áo bay ngày [F] nàọ
—————–

If you wanna be master of Nguyễn Ngọc Thiện Như mây xuống phố guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just require tiny adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

For your info, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just use search button in this page, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!