Nhớ trường xưa played in guitar can be one of the good music you liked. Not only hearing the song but you can play “Nhớ trường xưa by Dương Thành Phương” using guitar too. Yes .. this music by may also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Nhớ trường xưa guitar chords, you’ve visit to the perfect website.

Yups, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Nhớ trường xưa music.

“Nhớ trường xưa” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Nhớ trường xưa by Dương Thành Phương Guitar Chords

1. Em có [Em] còn còn nhớ trường [G] xưa
Nhớ hàng [A] cây phượng vĩ thay [Em] mùa
Chiều bâng [D] khuâng tiếng trống tan [Bm] trường
Nơi cuối đường xao xuyến lòng [G] ai

2. Hè đã [Em] về phượng vĩ đơm [G] hoa
Những chùm [A] hoa rực đỏ khung [Em] trời
Một nhành [D] hoa lặng lẽ không [Bm] lời
Cánh phượng [D] hồng ai giữ làm [Bm] đôi
Để bây [D] giờ [Bm] ta mãi chia [Em] phôi.

ĐK:
Trường [Em] xưa rũ bóng mong [A] chờ
Hàng [A] cây lẻ bóng bơ [G] vơ
Đường [A] nay sỏi đá chơ [G] vơ
Bước chân ai [Bm] về chốn [Em] cũ.

3. Em có [Em] về để nắng đung [G] đưa
Để hàng [A] cây gọi gió nô [Em] đùa
Thời gian [D] trôi ru những kỷ [Bm] niệm
Biết ai [D] còn còn nhớ trường [Bm] xưa
Biết ai [D] còn [Bm] còn nhớ trường [Em] xưa.
—————–

If you wanna learn Dương Thành Phương Nhớ trường xưa guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack few adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Btw, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Want to play another guitar chords? Easy .. just click search button in this web, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!